Ahja Misjonikeskus

Tegevuse tutvustus

Ahja Misjonikeskus näeb oma eesmärgina teenida kogu ümbruskonda, pakkudes abi kõigile, kes vajavad tuge. Mitmesuguste ürituste kaudu (seminarid, loengud, kontserdid) on püütud aidata noortel, perekondadel, samuti elatanud inimestel kõikvõimalike eluprobleemide ja -raskustega toime tulla. Keskus annab võimaluse gruppidele ning organisatsioonidele nädalalõppude korraldamiseks, ringide tööks, koolituseks jt ürituste läbiviimiseks.

Kärsa kirik asub asulast eemal ja seal puuduvad abiruumid koguduse tegevuse arendamiseks. See oli üks põhjusi, miks osteti 1992. aastal Ahja keskuses endine vorstivabriku hoone, mis seisis tol ajal tühjana.

Ost sai võimalikuks Norra ÜMK Larviku koguduse ja ÜMK Nashville’i piirkonna abiga. 1993. aastal alustati maja ümberehituse ja remondiga.

Norra ÜMK Larviku ja Honefossi kogudused on julgustanud alustama Ahjal tööd puuetega inimestega. Alates 1994. aastast
on olnud igal suvel suureks abiks vabatahtlikud Bartlesville´i kogudusest Tulsast Oklahomast.

1996. aasta suvel abistas kogudust organisatsiooni Volunteers in Mission grupp Mississippist, USA-st. VIM-grupid on aida-nud Ahja koguduse maja, samuti Kärsa ja Räpina kiriku ehitus- ja remonditöödel, samuti on ehitatud valla lastele mänguväljakud. Alati organiseeritakse mingi üritus kohalikele lastele, kus on võimalik koos mängida ja kuulda head sõnumit Jumala armastusest. Koguduse sõprade tulek Ahjale on tekitanud elevust ja rõõmu mitte ainult koguduse liikmetes vaid kogu ümbruskonnas. See on olnud pikaajaline armastuse ja hoolimise misjon Ahjal.