Uudised

On taas kätte jõudnud advent, Issanda tulemise ootusaeg. See on eriline aeg, kus me kristlastena meenutame Jumala suurt armastust, mis sai ilmsiks läbi Kristuse sündimise sellesse maailma, et tuua pattude andeksandmist ja uut elu kõigile, kes Temasse usuvad. Lisaks sellele ootame ka Kristuse taastulekut lõplikus võidus ja igavest elu katsudes läbi oma südamed ja valmistudes selleks kohtumiseks.

Lugedes Kristuse sünniga seotud evangeeliumi tekste me märkame, et nende sündmuste keskel oli oluline roll inglitel. Ingel ilmus Sakariasele, samuti ka Maarjale. Ingel kuulutas suurt rõõmu karjastele ja inglite koor laulis Jumalale kiitust. Ingel ilmus ka Joosepile kahel korral unes, esmalt hoiatades varitsevast hädaohust ja hiljem hädaohu möödudes. Ingel, tõlgituna kreeka keelest (angelos), tähendab sõnumitoojat, saadikut. Kuigi inglid on üleloomulikud olendid, siis ülekantud tähenduses võib öelda, et tänapäeva maailm vajab samuti ingleid – neid saadikuid, kes tooksid inimestele sõnumeid Jumalalt. On palju inimesi, kes elavad patukoorma all ja vajavad rõõmusõnumit pattude andeksandmisest ja lepitusest Jumalaga. On palju inimesi, eriti noori, kes vaevlevad vaimse tervise hädadega ja kes hädasti vajavad lootust homseks päevaks. On palju neid, kes vajavad lohutust, julgustust, usku ja lootust. Meie kristlastena oleme Jumala ’inglid’ – sõnumitoojad, kes toovad Jumala Sõna ja evangeeliumi rõõmusõnumit inimestele. Andku Jumal meile jätkuvalt tarkust, väge ja indu täitmaks seda sõnumitooja rolli.

Õnnistatud advendiaega teile!

 

Õnnistussoovidega,

Robert Tšerenkov
EMK superintendent