EESTI METODISTI KIRIKU TÖÖHARUD

Kaplaniteenistus

KAPLANITEENISTUS

Kuus Eesti Metodisti Kiriku vaimulikku teenivad kaplanitena vanglates, Kaitseväes ja Kaitseliidus. Kaplanid viivad läbi palvusi, jumalateenistusi, leerikursusi, ristimisi, armulauatalitusi, matuseid, pühitsemisi, Piiblitunde, eetikatunde ning hingehoidlikke vestlusi. Kaitseväe ja Kaitseliidu kaplanid toetavad langenud kaitseväelaste peresid, osalevad paraadidel, aastapäevadel, konverentsidel ja koolitustel. Vanglakaplanid viivad läbi sotsiaalprogrammi sõltlastele, edastatakse surmateateid peredele, külastatakse haigeid kinnipeetavaid ning jagatakse usulist kirjandust ja sümboolikat.

EMK KAPLANID

Eesti Kaitseliit: major Raivo Nikiforov (Tallinna malev), leitnant Priit Tamm (Tartu malev)

Tartu Vangla: kaplan Olavi Ilumets, kaplan Maire Latvala