EESTI METODISTI KIRIKU

Tööharud ja allasutused

Metodisti kirik soovib olla sillaehitaja inimese ja Jumala vahel, kuulutades usku, lootust, armastust ja päästet, et saaksime nii sõnades ja tegudes anda oma panuse, teenides kaasa ühiskonna füüsiliste, emotsionaalsete ja vaimulike valupunktide leevendamisel. EMK tegeleb laste ja noortega, sealhulgas vähekindlustatud perede ja puuetega lastega, alkoholi- ja narkosõltlaste rehabilitatsiooniga ning kaplaniteenistusega vanglates, Kaitseväes ja Kaitseliidus. Metodisti kogudused tegelevad toidu- ja riideabi jagamisega puudustkannatavatele peredele ning hingehoidliku nõustamisega.

Lisaks sotsiaalvaldkonna tegevusaladele on EMK-s ka teistes valdkondades tegutsevaid allüksusi: laagrikeskus, teoloogiat õpetav kõrgkool, kirjastusega tegelevad toimkonnad, kristlik raamatupood ja mitmed muud. Meie tegevus on ajendatud veendumusest, et iga mees, naine ja laps on Jumala silmis kallis ning väärib armastust, tähelepanu ja hoolt.

EMK turvalise keskkonna juhised 2024

EMK töövaldkondade ja allasutustena tegutsevad: