Mis on Eesti Metodisti Kirik

Eesti Metodisti Kirik (EMK) on kristlik kirik, mille eesmärk on Jumala Sõna kuulutamine, sakramentide jagamine, usulise, kõlbelise ja haridusliku kasvatustöö tegemine ja kristliku kultuuri edendamine. Metodisti kirik soovib olla sillaehitaja inimese ja Jumala vahel kuulutades usku, lootust, armastust ja päästet, mis võib võimalikuks saada igale inimesele läbi Jeesuse Kristuse. EMK õpetuse kohta loe edasi siit.

Metodisti kirik kasvas 18. sajandil välja Inglise kirikust. Eestis sai metodisti liikumine alguse aastal 1907. Enne teist maailmasõda rajati Eestis 20 metodisti kogudust. EMK oli ainus metodisti kirik endises NSV Liidus, mis suutis okupatsiooni ajal järjepidevalt tegutseda. Põhjalikuma kirjelduse EMK ajaloo kohta leiad siit.

EMK tööd juhib superintendent Robert Tšerenkov. EMK kõrgeim seadusandlik organ on aastakonverents, täidesaatev organ on kirikuvalitsus. EMK on üks kümnest Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) liikmeskirikust olles selle asutajaliige. EMK juhtimise kohta loe edasi siit.

Eesti Metodisti Kirikusse koosneb 25 kogudusest, kuhu 2019. aasta seisuga kuulub 1688 liiget. EMK-s on 15 eesti-, 8 venekeelset kogudust, üks kakskeelne (eesti ja vene) ning üks kolmkeelne (eesti, vene, inglise) kogudus. Koguduste kohta leiad rohkem infot siit.

Metodisti kirik soovib anda oma panuse teenides kaasa ühiskonna valupunktide leevendamisel. EMK tegeleb laste ja noortega, sealhulgas vähekindlustatud perede ja puuetega lastega, alkoholi- ja narkosõltlaste rehabilitatsiooniga ning kaplaniteenistusega vanglates, Kaitseväes ja Kaitseliidus. Metodisti kogudused tegelevad toidu- ja riideabi jagamisega puudustkannatavatele peredele ning hingehoidlike nõustamistega.

Lisaks sotsiaalvaldkonna tegevusaladele on EMK-s ka teistes valdkondades tegutsevaid allüksusi: laagrikeskus, teoloogiat õpetav kõrgkool: EMK Teoloogiline Seminar, kirjastusega tegelevad toimkonnad, kristlik raamatupood ja mitmed muud. EMK töövaldkondade kohta loe edasi siit.