EESTI METODISTI KIRIKU TÖÖHARUD

Lastekeskus Tähetorn

LASTEKESKUS TÄHETORN

Eesti Metodisti Kirik panustab ühiskonda läbi sotsiaaltöö.
Üheks kiriku sotsiaalvaldkonna tegevuseks on lastekeskus.

Lastekeskus Tähetorn on mittetulundusühing, mille eesmärk on toetada vähekindlustatud perede laste arengut ja võimaldada neile turvalist keskkonda vaba aja veetmiseks. Lastekeskus rajati 2001. aastal Eesti Metodisti Kiriku liikmete poolt.

Tallinnas Kopli tänaval asuvas lastekeskuses pakutakse päevakeskuse teenust põhikooliealistele lastele. Teenusel olevaid lapsi on ligikaudu 30. Lastekeskuses saavad lapsed õppida, süüa, huvitegevusega tegeleda ja mängida. Lastele õpetatakse igapäevaeluks vajalikke oskusi, vastutustunnet, enda järel koristamist, suhtlemisoskusi ja tervislikke eluviise. Lastega käiakse ekskursioonidel, tähistatakse pidupäevi ning korraldatakse laagreid. Lastekeskuse moto on: “Iga laps vajab hoolt”.

Lastekeskuses tegutsevad neli töötajat ja vabatahtlikud. Tähetorni koostööpartneriteks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Põhja-Tallinna valitsus, lastekaitse- ja noorsootöötajad, TLÜ sotsiaaltöö osakond, koolid, haiglad, politsei ja mitmed teised.

AADRESS JA KONTAKTINFO

Aadress

Erika 5a
10416 Tallinn

Telefonid

+372 646 4667
+372 5551 7211

Pangaandmed

LASTEKESKUS TÄHETORN
EE872200221016718181

KONTAKTISIK

Lastekeskuse juhataja