EESTI METODISTI KIRIKU

Vaimulikud

Tallinna venekeelse koguduse pastor

Paldiski koguduse pastor

Leedu aastakonverentsi misjonipastor

Pärnu AGAPE koguduse pastor

Jõhvi ja Jõhvi Petlemma koguduse pastor

Aseri koguduse pastor

EMKTS ja Tallinna inglisekeelse osaduse misjonär

Paide koguduse pastor

Räpina koguduse pastor

Ruusmäe koguduse pastor

Narva koguduse pastor

Sakussaare koguduse pastor

Reeküla koguduse pastor

Eesti Kaitseväe kaplan

SA Heategevusfond Taastõusmine (rehabilitatsioonikeskused) pastor

Tallinna eestikeelse koguduse pastor

Tapa koguduse pastor

Kaitseliidu Pärnumaa maleva kaplan

Võru Elupuu koguduse pastor

Paide koguduse pastor

Tartu Vangla kaplan

Tallinna Uue Alguse koguduse pastor

Tartu Vangla kaplan

Kunda Betaania koguduse pastor

Tartu Püha Luuka koguduse pastor

Eesti Kaitseliidu vanemkaplan

Kuressaare koguduse pastor

Haapsalu koguduse pastor

Kärsa koguduse pastor

Kohtla-Järve Kolgata koguduse pastor

Tallinna Uue Alguse koguduse pastor

Rakvere koguduse pastor

Ühinenud Metodisti Kiriku Globaalteenistuse misjonisekretär

Jõhvi koguduse pastor

Tallinna venekeelse koguduse teine pastor ja administraator

Sillamäe koguduse pastor

Emeriitvaimulikud

Emeriitpastor

Emeriitpastor

Emeriitpastor

Emeriitpastor

Emeriitpastor

Emeriitpastor

Emeriitpastor

Emeriitpastor

Emeriitpastor

Emeriitpastor