EESTI METODISTI KIRIKU

Juhtkond

kirikuvalitsuse esimees

Lisainfo

superintendenti assistent

Lisainfo

EMK on piiskopliku struktuuriga kirik, mis kuulub ülemaailmsesse Ühinenud Metodisti Kirikusse (ÜMK). Eesti Metodisti Kiriku piiskopiks on ÜMK Põhjala ja Balti piirkonna piiskop Christian Alsted ning EMK tööd juhib superintendent Robert Tšerenkov. EMK kõrgeim seadusandlik organ on aastakonverents, täidesaatev organ on kirikuvalitsus. EMK on üks kümnest Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) liikmeskirikust olles selle asutajaliige.

Kirikuvalitsus

Kirikuvalitsus on EMK täidesaatev organ, mis koosneb kaheksast liikmest.  Kirikuvalitsuse koosolekuid juhatab kirikuvalitsuse esimees, tema äraolekul aga asetäitja. Kirikuvalitsuse ülesandeks on EMK tegevuse juhtimine vastavalt aastakonverentsi otsustele. Kirikuvalitsuse ülesanneteks on Aaastakonverentsi tööorganina kooskõlastatult superintentendiga kirikuelu jooksvate küsimuste lahendamine, aastakonverentsi otsuste täitmine, kiriku töö ja tegevuse korraldamine.

Käesoleval tööperioodil on kirikuvalitsuse liikmed:

  • Christian Alsted (ex officio)
  • Robert Tšerenkov (ex officio), robert.tserenkov@metodistikirik.ee
  • Urmas Sassian (esimees), urmas.sassian@metodistikirik.ee
  • Marjana Luist (sekretär), marjana.luist@metodistikirik.ee
  • Ardi Leerima, ardi.leerima@metodistikirik.ee
  • Aleksandr Fjodorov, aleksandr.fjodorov@metodistikirik.ee
  • Ele Paju, ele.paju@metodistikirik.ee
  • Stanislav Ossipov, stanislav.ossipov@metodistikirik.ee
  • Riin Pärnamets, riin.parnamets@metodistikirik.ee
  • Irina Semjonova, irina.semjonova@metodistikirik.ee

Kirikuvalitsuse kontakt:
Narva mnt 51
Tallinn 10152
tel: +372 508 4891
e-mail: keskus@metodistikirik.ee