EESTI METODISTI KIRIKU

Juhtkond

superintendenti assistent ja kirikuvalitsuse sekretär

Lisainfo

Tartu Püha Luuka koguduse pastor ja superintendendi assistent vaimulikes küsimustes

Lisainfo

Kirikuvalitsuse aseesimees administratiivülesannetes

Lisainfo

EMK on iseseisev kirik, mis ei kuulu ühtegi teise metodisti organisatsiooni. EMK kõrgeim seadusandlik organ on aastakonverents, täidesaatev organ on kirikuvalitsus. EMK tööd juhib superintendent Robert Tšerenkov. EMK on üks kümnest Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) liikmeskirikust olles selle asutajaliige.

Kirikuvalitsus

Kirikuvalitsus on EMK täidesaatev organ, mis koosneb kaheksast liikmest.  Kirikuvalitsuse koosolekuid juhatab kirikuvalitsuse esimees, tema äraolekul aga asetäitja. Kirikuvalitsuse ülesandeks on EMK tegevuse juhtimine vastavalt aastakonverentsi otsustele. Kirikuvalitsuse ülesanneteks on Aaastakonverentsi tööorganina kooskõlastatult superintentendiga kirikuelu jooksvate küsimuste lahendamine, aastakonverentsi otsuste täitmine, kiriku töö ja tegevuse korraldamine.

Käesoleval tööperioodil on kirikuvalitsuse liikmed:

  • Robert Tšerenkov (ex officio), robert.tserenkov@metodistikirik.ee
  • Marjana Luist (sekretär), marjana.luist@metodistikirik.ee
  • Vitali Baranov, vitali.baranov@metodistikirik.ee
  • Taavi Hollman, taavi.hollman@metodistikirik.ee
  • Andrus Kask, andrus.kask@metodistikirik.ee
  • Laur Lilleoja laur.lilleoja@metodistikirik.ee
  • Anton Ojamaa, anton.ojamaa@metodistikirik.ee
  • Marianna Sidorok marianna.sidorok@metodistikirik.ee
  • Priit Tamm, priit.tamm@metodistikirik.ee

Kirikuvalitsuse kontakt:
Narva mnt 51
Tallinn 10152
tel: +372 508 4891 (Urmas Sassian)
e-mail: keskus@metodistikirik.ee