EESTI METODISTI KIRIKU TÖÖHARUD

Naiste Ühendus

NAISTE ÜHENDUS

Eesti Metodisti Kiriku Naiste Ühenduse eesmärgiks on EMK naiste toetamine teenimaks koguduse erinevatel töölõikudel. Naiste Ühendus hõlmab nii eesti kui ka vene koguduste naisi. Põhitegevus toimub kohalikes kogudustes: tegutsevad naiste osadusgrupid, piibli- ja palvegrupid, tehakse hoolekandetööd koguduse sees ja sellest väljaspool. Lisaks korraldatakse üle-eestilisi ühisüritusi. Metodisti naiste initsiatiiviks on olnud ülemaailmse naiste palvepäeva oikumeeniliste jumalateenistuste korraldamine Eestimaal. See toimub iga aasta märtsi esimesel reedel. Detsembris korraldatakse jõuluootusepäevi. Osaletakse rahvusvahelises töös esindades Eestit seminaridel ja konverentsidel.

EMK Naiste Ühendus loodi loodi 1993. aastal. Tööd alustades seati neli töösuunda: kristlik kuulutus, osadus, õppimine ja hoolekanne. Naiste Ühenduse jumalateenistustel on kuulutatud sõnumit, mis põleb südames. Osadusgruppides on suur osakaal palvel, piibliuurimisel ja vastastikusel jagamisel. Õppimisvõimalusi on pakkunud arvukad seminarid, tegevust on pidevalt kajastatud ajakirja Koduteel veergudel. On arenenud head oikumeenilised kontaktid erinevate konfessioonidega ja töö on leidnud rahvusvahelist tunnustust.

1996. aastal taastas EMK Naiste Ühendus taastas oma liikmelisuse Metodisti ja Ühinenud Kirikute Naiste Maailmaföderatsioonis (World Federation of Methodist and Uniting Church Women), mis ühendab metodistliku pärandiga naisi enam kui 70 riigist üle kogu maailma.

AADRESS JA KONTAKTINFO

Aadress

Narva mnt. 51
10120 Tallinn

Telefonid

+372 527 4145

Pangaandmed

EESTI METODISTI KIRIK
EE641010052004731009
Selgitus: Naistöö

ESINAINE

Naiste Ühenduse juht