EESTI METODISTI KIRIKU

Ajalugu

Metodismi sünd Inglismaal

Kaheksateistkümnenda sajandi alguse Inglismaa oli pea kakssada aastat peale Inglise kiriku sündi moraalselt kohutavas olukorras. Sellesse olukorda sündis John Wesley, keda tänapäeval mitukümmend kirikut loevad oma esiisaks. Ta sündis 1703 aastal anglikaani kiriku vaimuliku perekonda. John sai magistri kraadi Oxfordi ülikoolist ja ordineeriti Inglise kiriku preestriks.

Aldersgate’i kogemus

Oxfordis osales John Wesley usklike palveringis, mille liidriks ta pea tõusis. Oxfordis hakati ka selles osaduses käijaid kõigepealt metodistideks kutsuma. Nimi, mis neile hiljem omaseks sai, viitas kõigepealt nende usuelu metoodilisusele ja omas teatud pilkevarjundit. Kümme aastat peale enda ordineerimist kohtus John Wesley teel Ameerikasse vennastekoguduse liikmetega, kelle usukindlust ta kadestas. See pani teda küsima ta enese usu kohta ja igatsema sellesama päästekindluse järele. Peale tagasipöördumist Inglismaale osales ta Londonis nende jumalateenistusel, kus 24. mail 1738, ajal kui vend luges ette Martin Lutheri sissejuhatust Rooma kirjale, kauaoodatud murrang aset leidis. Ise kirjeldab ta seda sündmust järgnevalt: “Õhtul suundusin ma üpris vastu tahtmist koosviibimisele Aldersgate tänaval, kus üks esindaja luges Lutheri sissejuhatust Rooma kirjale. Umbes kolmveerand üheksa, kui ta parasjagu kirjeldas muudatusi, mida Jumal teostab südameis usu läbi Kristusesse, tundsin ma südames imelist soojust. Tundsin, et ma usaldan Kristust, ainult Kristust oma päästmiseks, ja mulle anti kindel veendumus, et ta on ära võtnud mu patud, isegi minu omad, ja päästnud mind patu ja surma käsust.”

Kuulutustöö algus

Peale seda kogemust omandas Wesley elu uue tähenduse ja vitaalsuse. John Wesley entusiasm ja intellekt ühinedes ta noorema venna Charles Wesley muusika, Georg Whitefieldi jutlustamisanni, Thomas Coke juriidilise mõttega, moodustas võimsa liikumise kuulutamaks evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Kui anglikaani kirikute uksed nende ees sulgusid, pöördusid nad tänavaile ja põldudele ja leidsid tänuliku (vahel ka vaenuliku) kuulajaskonna unarussejäetud tööinimeste hulgast. Nii John kui Charles Wesley surid anglikaani kiriku preestritena, kuigi 24. detsembril 1784 rajati Baltimore’is Ameerika Metodistlik Episkopaalkirik (eesti traditsioonis tuntud Piiskopliku Metodisti Kiriku nime all).
2019. aasta andmete järgi on Metodisti Maailma Nõukogusse kuuluvate metodisti ja sellega ühinenud “Wesley traditsiooniga” kirikute liikmeskonnas kokku 80 miljonit inimest 130 riigist. Eesti Metodisti kirik lahkus iseseisva liikmeskirikuna Ühinenud Metodisti Kiriku liikmeskonnast 2023. aastal.

Metodismi algus Eestis

1907. aastal tuli metodisti misjonär dr. Georg Albert Simons tööle Sankt Peterburgi. Seal kuulis ta kuulutust eesti päritolu Briti ja Välismaa Piibliseltsis töötav Vassili Täht. Samal aastal tuli ta koju, Saaremaale evangeeliumit kuulutama.

Kohtudes oma vana sõbra Karl Kuumaga küsis viimane: “Mis inimesed need metodistid on?” Täht vastas: “Need on tõsised inimesed, kes on kogenud uuestisündimist, pürgivad pühitsuse poole ja armastavad kõiki usklikke.” “Hästi, siis olen mina olnud juba mitu aastat metodist, ilma et oleksin seda teadnud.” 9. juunil 1907. aastal alustasid Vassili Täht ja Karl Kuum üheskoos rõõmusõnumi kuulutamist Jeesusest Kristusest, mille tulemusena puhkes Saaremaal ärkamine. Seda päeva peetakse traditsiooniliselt metodistliku liikumise alguseks Eestis, kuigi ametlikult asutati kogudus alles 13. augustil 1910. Paar aastat hiljem valmis Kuressaares esimene puidust pühakoda, milles töö toimub tänaseni. Peatselt rajati mitmed kogudused ka mandri-Eestis. Käesoleval ajal kuulub Eesti Metodisti Kirikusse 25 kogudust ca 1650 liikmega.