EESTI METODISTI KIRIKU

Õpetuslikud alused

Eesti Metodisti Kirik on kristlik kirik, mille eesmärk on Jumala Sõna kuulutamine, sakramentide jagamine, usulise, kõlbelise ja haridusliku kasvatustöö tegemine ja kristliku kultuuri edendamine.

Eesti Metodisti Kirik järgib olulisi põhimõtteid, mida Kristlik Kirik on õpetanud alates Jeesuse ajast. Usume, et kogu elu võlgneb oma olemasolu Jumalale, kes lõi meid elama harmoonias Temaga, üksteisega ja ümbritseva maailmaga. Kannatused, kurjus ja ülekohus, mida me maailmas näeme, tuleneb meie inimlikust valikust eemalduda Jumala pakutavast headusest. Selle inimliku rikutuse tõttu saatis Jumal Jeesuse avama ainsa ukse taastatud elule, kus igaüks meist saab kogeda vajalikku tervenemist. Metodisti kirik soovib olla sillaehitaja inimese ja Jumala vahel kuulutades usku, lootust, armastust ja päästet, mis võib võimalikuks saada igale inimesele läbi Jeesuse Kristuse.

Eesti Metodisti Kiriku õpetuse ja tegevuse aluseks on Vana ja Uus Testament, Apostlik, Nikaia ja Athanasiuse usutunnistus, Metodisti Kiriku usuartiklid, kirikukord ja kiriku enese õigusaktid. EMK lähtub oma tegevustes ja eetilistes hoiakutes Piiblist, Eesti Vabariigi mittetulundusühingute seadusest, kirikute ja koguduste seadusest ning vabaühenduste eetikakoodeksist.