Uudised

ÕNNITLEME EMK RAKVERE KOGUDUST, MIS SAI KÄESOLEVAL KUUL 100 AASTASEKS!

Viiruseleviku tõttu otsustas kogudus juubelipeo edasi lükata järgmisesse aastasse.
Siinkohal toome välja lõigud Kristliku Kaitsja 1929. aasta 3. ja 10. numbrist, kus kirjutatakse Rakvere koguduse hoone ehitusest.

1922. a. omandati Rakvere kogudusele suur maatükk ühes peal asuva majakesega, milles ka koosolekuid peeti. Koosoleku ruumi ja olukordade viletsuse pärast, milles kogudus oli sunnitud töötama, ei saanud nad oma tööd hästi organiseerida, kuna väike koosoleku ruum, kus ruumi oli vaevalt püstiseismiseks, ei lasknud inimesi rohkemal arvul osa võtta koosolekust ja see omakorda halvas koguduse tegevust.

Pöörde Rakvere Metodisti koguduse ellu tõi vend Voldemar Ojassoni asumine Rakverre 1926.a. Vend V. Ojasson asus kohe energiliselt kiriku ehitus eeltöödele.

Üleskutse kõigile kaasvõitlejaile.
Seistes Jumala ees meie palvele ehitamise pärast andis Ta mulle järgmise asja südamesse, millega usus teie poole pööran, lootes teie häämeelelist ohvrit palvela ehitamise jätkamiseks.
Asi on ise järgmine, kutsun kõiki Jumala lapsi ühe päevase teenistuse tasu märtsikuus meie ehituse hääks ohverdama. Usun, kellel Jumalariigi töö kallis, et sellele pole see ohver raske tuua. Palun koguduse õpetajaid, kaastöölisi, koguduse liikmeid ja kõiki sõpru seda üleskutset südamesse võtta ja jõudumööda meid toetada. Mõtlen, et kellelgi pole koormav ühe päeva teenistust ohverdada ära Jumalale – aga hulga pääle teeb see ühe suure summa. Saadud anni eest tänan Sind südamest Rakvere koguduse nimel.

Kuna eelmised Metodisti kirikud on ostetud või ehitatud Metodistikiriku Misjonikassa toetusel, välja arvatud Saaremaa, kus kaks kirikut on ehitatud omal kulul, on Rakvere kogudus mandril esimene, kes ise välise abita julges asuda kiriku ehitamisele ja nende töö on kandud vilja. Pühapäev, 25. august 1929. a oli Rakvere metodistidel rõõmu- ja pidupäev, sest sel päeval õnnistati nende uut kirikut, mis oli aastaid kestnud palvete ja ohvri tulemusi. Uus kirikuhoone ristiti Lunastaja kirikuks. Seal, kus enne asus pool- lagunenud küün, tõstab nüüd uus ja suur kirik oma punaseks värvitud torni taevapoole, nagu tahaks ta ütelda: “Ka Rakveres võib sündida imet!”