Uudised

EMKTS’is algas uus õppeaasta

2023. aasta sügise esimest sessi alustas Teoloogiline seminar sellise võimsa seltskonnaga.

 

10. septembril on metodisti kogudustes eestpalves EMK Teoloogiline Seminar. Oleme Jumalale väga tänulikud oma kiriku teoloogilise kooli eest, mis sellel sügisel alustab oma 30. õppeaastat. Nende aastate vältel on seminar olnud suureks õnnistuseks metodisti kirikule ja paljudele meie kiriku liikmetele, aga ka õnnistuseks kristlastele teistest konfessioonidest. Kutsun teid üles sellel pühapäeval eriliselt palvetama seminari eest ning panema kokku korjanduse seminari heaks. See on eriti oluline käesoleval ajal, kui Eesti Metodisti Kirik on iseseisvunud ja peab võtma suurema vastutuse oma õppeasutuse jätkuva toimetuleku eest. Samuti on väga teretulnud püsiannetajad, kes sooviksid teotada seminari igakuise väikese annetusega. Õnnistagu Kõikvõimas Jumal kõiki toetajaid!

Annetuse palume saata seminari pangakontole
EE842200221010980782
saajaks: Eesti Metodisti Kirik
selgitus: Annetus Seminarile

Palvetagem, et Issand
▪ õnnistaks alanud kooliaastat, varustaks õppejõude tarkuse ja visiooniga;
▪ annaks tudengitele pühendumist keskenduda õppimisele;
▪ varustaks toetajaid jätkuvalt finantsidega seminari toetamiseks;
▪ kasutaks vilistlasi evangeeliumi jagamisel ja Jumala riigi territooriumi laiendamisel;
▪ hoiaks meid kõiki Jumala Sõna tões.

Kui leidub keegi, kes soovib veel sel sügisel õppima asuda, siis esmaspäeval, 11. septembril on viimane võimalus saata sisseastumisavaldus koos vajalike dokumentidega ning liituda esimese kursusega.

EST: https://youtu.be/bVMN3NsYAjs
RUS: https://youtu.be/pepl4wpDJds

https://emkts.ee/