Uudised

EMK aastakonverents toimus 3.-5. septembril 2021 Tallinnas.

Aastakonverentsil kuulati piiskopi, superintendendi, struktuuriüksuste esindajate aruannete esitlusi, vaadati üle EMK finantsolukord ja osaleti evangelismi teemalises piiblitunnis. Riin Pärnamets ja Laur Lilleoja tutvustasid uuringu „Usust, elust ja usuelust“ tulemusi. Riin Pärnamets esitas ka EMK vaimulike toimetuleku uuringu tulemusi ning superintendent Robert Tšerenkov tutvustas EMK vaimulike toetussüsteemi põhimõtteid ning koguduste toimimise analüüsimiseks välja töötatud värviskaala kriteeriume ning küsimustikku.

Aastakonverents kinnitas järgmiseks tööperioodiks Robert Tšerenkovi superintendendi ametikohale ning Külli Tõniste EMK Teoloogilise Seminari rektoriks.

Aastakonverentsil tänati emerituuri jäävaid pastoreid Tõnu Kuusemaad ja Urmas Rahuvarmi nende tehtud töö ja panuse eest EMK-sse. Haapsalu koguduse pastor Rauno Ojassoo ordineeriti vanemaks ning kohalikeks pastoriteks võeti vastu Vitali Baranov (Tallinna kogudus), Aleksandr Sorokin (Paldiski kogudus) ja Matvei Murin (Tallinna Uue Alguse kogudus).