Uudised

NB: TÄHTAEGA ON PIKENDATUD!

 

Eesti Metodisti Kirik (EMK) kuulutab välja konkursi EMK Teoloogilise Seminari (EMKTS) rektori ametikoha täitmiseks alates 01.08.2024.

Oleme tänulikud eelmisele rektorile dr. Külli Tõnistele EMK Teoloogilise Seminari juhtimise eest aastatel 2018-2023. Selle perioodi jooksul on seminar edukalt läbi läinud COVID-19 kriisist ja Ukraina sõja mõjudest, arenenud online-õppes, saanud juurde uusi töötajaid, tugevnenud finantsvõimekuses ja edenenud rahvusvahelises koostöös. Soovime dr. Külli Tõnistele Jumala õnnistusi uutes väljakutsetes!

Pühendunud meeskonnaga riiklikult akrediteeritud EMK Teoloogiline Seminar pakub teoloogilise hariduse omandamise võimalust kolmes keeles ning on unikaalne rahvusvaheline ja oikumeeniline teoloogiline rakenduskõrgkool Eestis.

EMKTS rektor peab hea seisma kvaliteetse kõrghariduse pakkumise ning teadus-ja arendustegevuse korraldamise eest. Otsime rektori ametikohale hea koostöö-ja juhtimisvõimekusega kristlast. Rektori kandidaadil peab olema doktori-või magistrikraad ning töökogemus akadeemilises valdkonnas.

 

Rektori tööülesanneteks on seminari töö juhtimine lähtuvalt EMK ja seminari eestseisuse suunistest,arendustegevuse korraldamine, seminari rahaliste vahendite hankimise ja sihipärase kasutamise eest vastutamine. Rektor suunab seminari teoloogilise ja haridusliku visiooni kujundamist, juhib seminari nii administratiivses kui ka vaimulikus valdkonnas ning loob seminaris kogukonna, kus sügavalt väärtustatakse usku, õppimist, vaimulikku kujunemist ja praktilist teenimist. Täpsemad tööülesanded on sätestatud EMK Teoloogilise Seminari põhikirjas, rakenduskõrgkooli seaduses ja EMKTS eestsesisuse poolt koostatud rektori töökirjelduses, mis on leitav aadressilt www.emkts.ee.

 

Eeldame uuelt rektorilt teadmisi kõrghariduse korraldusest ja teoloogiast; juhtimiskogemust; eesti keele oskust vähemalt C1 tasemel; inglise keele oskust vähemalt B2 tasemel; vene keele oskus on samuti kasuks.

Tulevasele rektorile pakume täiskoormusega konkurentsivõimelise palgaga ametikohta.

Töökoht asub Tallinnas, aadressil Narva mnt 51. Osaliselt on võimalik töötada kodukontoris.

 

Kandideerimiseks palume saata digitaalselt allkirjastatud avaldus, elulookirjeldus, inglisekeelne motivatsioonikiri ning haridust tõendava dokumendi koopia 20. maiks e-maili aadressile keskus@metodistikirik.ee.