Inimeste lood

Reeküla koguduse liige Riine Tiirik:

Mäletan enda mõtisklusi ja vestlusi Jumalaga juba sellest ajast, kui olin väike laps. Terve oma elu jooksul ei ole ma kordagi Jumala olemasolus kahelnud, aga mitmeid kordi olen mõelnud, kas mina olen Jumala juures. Tean, et mul oli sügavalt usklik vanavanaema ning usun, et tema tegi meie suguvõsa eest palju eestpalveid. Tohutu rõõm on näha, kuidas minu suguvõsas tasapisi lisandub neid kalleid lähedasi, kes võtavad Jeesuse kui Issanda oma ellu vastu!
Minu lähem tutvus usu ja kristluse õpetusega algas Saaremaal Püha luteri koguduse pühapäevakoolis ning hiljem EMK Reeküla noortegrupis. Minu kristlaseks pöördumise otsuse algus oli noortegrupi väljasõidul Tallinnas “Pöördepunkt” konverentsil. Kuid pöördumine on minu elus olnud järk-järguline protsess, kuna ma veel pikalt lonkasin ühte jalga koguduses ning teist jalga maailmas. Jumala Sõna ütleb aga selle kohta väga selgelt: “Ma tean sinu tegusid, et sa pole külm ega kuum. Oh, et oleksid sa külm või kuum! Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, siis tahan ma sind välja sülitada oma suust!” Ilm 3:15-16.
Paar aastat tagasi nägi mu kallis usuõde minust nägemuse, et ma olen oma usueluga kõrbes, jalas räbalates sandaalid, söön kõrbemannat ise seejuures nurisemata. Aga Jumal tahab mulle ja ka kõigile teile pakkuda midagi enamat: anda meile uued rahuevangeeliumi jalanõud, viia meid lopsakatesse mägedesse ning pakkuda rikkalikku vaimulikku rooga. Järk-järgult mõistsin, et Jumal igatseb KOGU minu elu, iga aspekti sellest! Minu elu eest on makstud HIND – Jeesus suri ristipuul minu eksimuste, pattude ja haiguste eest!
Jeesus maksis hinna minu elu eest! Meid kutsutakse üle andma kogu oma elu, ükski aspekt meie elust ei ole vähem vaimulikum. Jeesus tahab minuga olla tööl, minu isiklikus elus, minu hinges toimuvate katsumuste osas, harjumustes, finantsides, vabas ajas, suhetes lähedaste ja sõpradega, Jeesus tahab olla osa kõigest sellest!
Piibliõpetaja David Pawson on kirjeldanud, et päästmine on protsess, mis võtab aega kuni meie maise elu lõpuni. Otsus, mille ma tegin rohkem kui 10 aastat tagasi, tänases hetkes mind ei aita. Jumal oma sõna kaudu on öelnud, et me oleksime need mõistlikud neitsid, kes koguvad õli, et kui peigmees, Kristus, tuleb oma pruudile, kogudusele, järele leiaks Ta tema ilma kortsuta ja plekita. Ärgem andkem maad kuradile ega enda lihalikule loomusele. Jumala Sõna ütleb, et “Sest liha mõtteviis, see on surm, aga Vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu, sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda.” Rm 8: 6-7. Jumal vormib ja puhastab meid, see ei ole valutu protsess, mõnikord viib see tagasi kibeduse ja valu juurte juurde minevikust. Siiski Jeesus annab meile tõotuse “Kui te  jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ja tunnetate tõe, ja tõde teeb teid vabaks!” Jh 8:31-32. Jeesus on mind vabastanud minu vanast mõtteviisist, harjumustest, valust, kurbusest, mineviku haavadest ning see protsess on jätkuv ka tänases päevas. Minu südame soov ja väljakutse on hoida seda kõige kallimat pärli – osadust meie Issanda Jeesusega. Jumala sõna ütleb: “Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikesse.” Gl 5:1
Minu igatsus on, et iga kristlase, kes on Issanda Jeesuse oma ellu vastu võtnud, armastus Tema vastu kasvaks iga päev aina suuremaks! Ära rahuldu usueluga kõrbes! Jumala sõna kutsub meid, kristlasi, endi südameid läbi katsuma: “Aga mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. Siis mõtle nüüd, kust sa oled langenud, ja paranda meelt ja tee esimesi tegusid; aga kui mitte, siis ma tulen su juure ja lükkan su küünlajala tema asemelt ära, kui sa meelt ei paranda.” Ilm 2:5