MUUSIKAPÄEV

Kõik, kellel on eluõhku, kiitku Issandat! Ps 150:6 Eesti Metodisti Kirik ja EMK Teoloogiline Seminar korraldavad 3. veebruaril 2024 algusega kell 11 Tallinna Metodisti Kirikus EMK MUUSIKAPÄEVA! Ootame osalema kõiki koguduste muusikuid: pillimängijaid ja lauljaid, koorijuhte ja koorilauljaid, ülistajaid ja ümisejaid, algajaid ja edasijõudnuid, professionaalseid muusikuid ja duurimuusikuid, asjatundjaid ja asjaarmastaid … Oodatud on kõik, kellel…

Uus logo

Eesti Metodisti Kirikul on uus logo!

Sõnumitoojad

On taas kätte jõudnud advent, Issanda tulemise ootusaeg. See on eriline aeg, kus me kristlastena meenutame Jumala suurt armastust, mis sai ilmsiks läbi Kristuse sündimise sellesse maailma, et tuua pattude andeksandmist ja uut elu kõigile, kes Temasse usuvad. Lisaks sellele ootame ka Kristuse taastulekut lõplikus võidus ja igavest elu katsudes läbi oma südamed ja valmistudes…

Lapsed, ootus ja pühad

Üldlevinud on seisukoht, et kui ristiusk üle Euroopa levis, siis asendas see paganlikud pühad kristlikega ja paganlikud pühapaigad kirikuhoonetega. Nüüd näib, et meie ajal on see protsess vastassuunda pööratud ning kristlikud pühad ja pühapaigad täidavad järjest enam sekulaarseid eesmärke. Võtame näiteks kirikuhooned – mitte veel meil, küll aga Lääne-Euroopas ja Põhjamaades, on juba arvukalt kirikuid, mis on muudetud elamuteks,…

TARTU KOGUDUS 100

28. oktoobril möödus Tartu Püha Luuka koguduse asutamisest 100 aastat.