SündmusedSuvekonverents

4.-7. augustil toimus Aa rannas Gideoni laagrikeskuses suvekonverents, kus sõnaga teenisid Veikko Võsu, Yuri Velloso, Hindrek Taavet Taimla, Douglas Childress, Ago Lilleorg, Maire Latvala. Ülistus tegi Beno Kudrin bändiga.
Suvekonverentsil oli jumalateenistusi, Piiblitunde, arutelusid Wesley gruppides, paneeldiskussioon, palveteenistus, noorteprogramm, lasteprogramm, EMK 115 ja Laager Gideon 30 juubelipidu, ärkamiste õhtu.

Yuri Velloso - Püha Vaimu tulek

Hindrek Taavet Taimla - Püha Vaimu isik

Maire Latvala - toimetulek kriisidega

Douglas Childress - Püha Vaimu roll pühitsuses

Hindrek Taavet Taimla - Püha Vaimu töö

Ago Lilleorg - Püha Vaimu toodud muutus kogukonnas

David Winstanley - elu Pühas Vaimus