News

Inglite sõnum 

Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale.“ (Lk 2:10) 

Juba varasest lapsepõlvest saadik seostub mulle jõulude tähistamine erilise sooja atmosfääriga lähedaste keskel ning mingisuguse helge imeootuse lootusega. Jah, jah, täpselt imega! Sest jõululugu pole midagi muud, kui uskumatu ime, mis vaevalt tänapäeva inimese mõistusesse mahub. 

Jõululoo üle mõtiskledes tahan teiega jagada seda ingellikku sõnumit, mida kuulsid karjased. 

Kõigepealt, mis sõnadega ingel pöördus karjaste poole? Need olid: „Ärge kartke! Nähes inglit keset öötaevast, arvan, et igaüks ehmuks tõsiselt. Me kipume kartma kõike tundmatut, ebatavalist. Viimasel ajal hirmutatakse meid massimeedias ja sotsiaalvõrkudes üha rohkem ja rohkem tulevaste sündmuste ning erinevate statistiliste andmetega. Keegi kardab tööd kaotada. Keegi kardab nakatuda, mis on eriti aktuaalne sellel aastal. Keegi kardab kataklüsme ja õnnetusikeegi kardab surra. Mures tuleviku pärast, kammitseb hirm inimese teadvust, hävitab usu ja purustab lootuse. Kuid taevane ingel tõi meile julgustava sõnumi, et heidaksime kõrvale hirmu ning Jumalat usaldades võtaksime vastu rõõmsa päästesõnumi, mis vabastab kurjast ja patust. Mõned teadlased väidavad, et Piiblis on 365 korda kasutatud üleskutset mitte karta. See on hea julgustus igaks päevaks. Tegelikult suur osa sellest, mida kardame, ei juhtu kunagi. 

Järgmine uudis, mille ingel tõi, on uskumatu rõõm, millele on kõigile avatud juurdepääs. Kõik inimesed maailmas otsivad rõõmu, see on eluks äärmiselt vajalik. Tark Saalomon väidab, et see suudab isegi tervendada. 

Rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki.“ (Õp 17:22) 

Igaüks leiab teatud moel oma rõõmuallika. Keegi leiab selle suhetest perekonna või sõpradega. Keegi leiab millegi omandamiseskas saades kingitusi või ostes midagi väärtuslikku või mõttetut. Keegi leiab saavutustes: saades medali, saavutades staatuse, ületades raskusi. Keegi heategevuses: tehes head, aidates abivajajaid. Keegi aga himudes ja pattudes. 

Millist rõõmu aga kuulutas ingel? Kus on see rõõmuallikas, mis jõulude ajal sai kättesaadavaks kõigile inimestele? Muidugi mitte ülaltoodud näidetes, sest kõik nad tekitavad rõõmutunde ainult ajutiselt ning lühikese aja möödudes lakkavad meid rahuldamast. On olemas rõõm, mis ilmus Jeesuse Kristuse kehastuses. See on päästerõõm, mille saame pattude andeksandmisest, vaadates kõike toimuvat läbi igavese elu perspektiivi. Paljud tänapäeva kristlased kaotavad selle rõõmukuna vaatavad oma elu ainult ajutiste väärtuste ja selles maailmas toimuvate sündmuste perspektiivist: kuidas meisse suhtutakse, mida me omame ja millistes oludes oleme. Apostel Paulus väljendab seda järgmiste sõnadega. 

Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. (1Kr 15:19) 

Kirjas filiplastele kutsub ta aga tundma rõõmu Issandas, mis on üle kõigi eluolude.  

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! (Fl 4:4) 

See on nüüd meie valik – kas hakkame meelt heitma või rõõmustama. Ingel ilmutas rõõmu, mis meil on Issandas, hoolimata ümbritsevatest oludest. See rõõm pole ühekordne nähtus. Rõõm, mis juurdub meie teadvuses ja elus, kui me kasvame Issanda Jeesuse Kristuse tundmises ja selles teadmises, mida Ta on meie heaks teinud.  

Siis „…äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas: „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!” (Lk 2:13, 14) 

Inglikoor ei suutnud tagasi hoida rõõmu, mis neid jõulude ajal valdas. Ülistades Jumalat, kuulutades Jumala rahu maa peal ja head inimkonnale, korraldasid nad tõelise jõulupüha! Võiksime öelda, et eriefektidega galakontserdi.  

Sellistest uudistest rabatud karjased tormasid viivitamatult Petlemma, et isiklikult näha, mida inglid neile kuulutasid. 

Jumal aidaku meil enda jaoks teadvustada: Milles peitub ingellik sõnum meile isiklikult? 

Soovin kõigile tõeliselt rõõmsat ja helget Kristuse sündimise tähistamist! Las Tema au, rahu ja arm täidab iga kodu, vaatamata oludele, mis meid ümbritsevad! 

Aleksandr Fjodorov, 

Tallinna koguduse vene osaduse pastor