News

Arvamusfestivalil Paides arutletakse USU- JA VEENDUMUSVABADUSTE teemadel.

Traditsioonilisel Arvamusfestivalil Paides, mille peateemaks on sel aastal põhiõigused ja -vabadused, toimub laupäeval, 15. augustil kell 12.00-13.30 Eesti Kirikute Nõukogu poolt korraldatud arutelu “Usu- ja veendumusvabadus – millise määrani sallitav, millise määrani salliv?” Arutelu modereerib Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar, arutelus osalevad õiguskantsler Ülle Madise, EELK peapiiskop Urmas Viilma, meedia- ja kommunikatsiooniekspert Raul Rebane ning vandeadvokaat Risto Agur. Arutelu toimub teema-alal “Põhiseadus 100”, Oru laval.

Festivalile saab tasuta pääsmetega (info: https://arvamusfestival.ee/pilet/). Kuivõrd sel korral on festivalil osalejate arv piiratud, siis hetkeseis on küll veebilehe järgi selline, et piletid on otsas, kuid korraldajad on siiski soovitanud seda veebilehte jooksvalt jälgida, sest kui esialgsetest osaleda plaaninutest on loobujaid, suunatakse need pääsmed tagasi piletisüsteemi). Küll aga on võimalik seda arutelu näha veebiotseülekandena aadressilt https://www.facebook.com/Arvamusfestival.

Põhiseadusest ja rahvusvahelisest õigusest tulenevad ühelt poolt südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus ning veendumuste vabadus, teiselt poolt aga rida muid õigusi, vabadusi ja kohustusi, mis ilmselgelt teatud situatsioonides omavahel põrkuvad. Milline peaks sellistes olukordades olema tasakaalustatud, õiglane ning kõigi osapoolte õigusi ja vabadusi austav lahendus ja käitumisviis? Kas inimese usulised veendumused annavad õigustuse mingis situatsioonis kellegi ebavõrdseks kohtlemiseks? Kas on olemas õiguslikult või moraalselt raamistatud sõnavabaduse piirid, seonduvalt kas oma usuliste tunnete väljendamisega või kellegi poolt nende tunnete naeruvääristamisega? Kas ja kui, siis kuidas võiks suurendada usundiõpetuse laiemat kättesaadavust koolides? Neid ja mitmeid teisi küsimusi on kavas käsitleda nii kirikute, riigi, praktiseerivate juristide, religioonipsühholoogia kui meedia vaatenurkadest.