Sõnumitoojad

On taas kätte jõudnud advent, Issanda tulemise ootusaeg. See on eriline aeg, kus me kristlastena meenutame Jumala suurt armastust, mis sai ilmsiks läbi Kristuse sündimise sellesse maailma, et tuua pattude andeksandmist ja uut elu kõigile, kes Temasse usuvad. Lisaks sellele ootame ka Kristuse taastulekut lõplikus võidus ja igavest elu katsudes läbi oma südamed ja valmistudes…

Lapsed, ootus ja pühad

Üldlevinud on seisukoht, et kui ristiusk üle Euroopa levis, siis asendas see paganlikud pühad kristlikega ja paganlikud pühapaigad kirikuhoonetega. Nüüd näib, et meie ajal on see protsess vastassuunda pööratud ning kristlikud pühad ja pühapaigad täidavad järjest enam sekulaarseid eesmärke. Võtame näiteks kirikuhooned – mitte veel meil, küll aga Lääne-Euroopas ja Põhjamaades, on juba arvukalt kirikuid, mis on muudetud elamuteks,…

TARTU KOGUDUS 100

28. oktoobril möödus Tartu Püha Luuka koguduse asutamisest 100 aastat.

EMK tuleviku arutelu

26.novembril kell 18 toimub Zoomis EMK tuleviku teemaline arutelu. Tuleviku töörühm annab ülevaate sellest, millised on meie valikuvõimalused tulevikuks, mis on nende võimaluste plussid ja miinused. Kohtumisel saab esitada küsimusi, teha ettepanekuid ning osaleda arutelus. Kohtumisel on tõlge vene keelde. Ootame arutelus osalema kõiki Eestimaa metodiste. Zoomikohtumise link: https://us06web.zoom.us/j/84741993268?pwd=pGLZUSl92rwAEFWc3KS7FndFoR1ShY.1 (Meeting ID: 847 4199 3268, Passcode:…

Eesti Sõprade kohtumine Ameerikas

29.-30. septembril toimus Friends of Estonia (Eesti Sõprade) kohtumine Ameerika Ühendriikides Mount Betheli koguduses Mariettas Georgias. Eesti Metodisti Kirikut esindasid seal Ele Paju, Taavi Hollman, Artur Põld ja Marjana Luist. Kord aastas toimuvate Eesti Sõprade kohtumistel osalevad USA kogudused ja inimesed, kellel on Eestimaa südames. EMK on tänulik pikaajalise koostöö ja sõpruse eest!      …

Intervjuu Anton Djurjaginiga

Õnnitleme Anton Djurjaginit tänase juubeli puhul! Anton on üle 20 aasta korraldanud EMK venekeelse kogukonna laste- ja noortelaagreid. Antoni elust ja panusest EMK laste- ja noortetöösse saad kuulata venekeelsest videointervjuust.