Piiskop Christian Alsted

Christian Alsted

Põhja-Euroopa Ühinenud Metodisti Kiriku Keskkonverentsil valiti 20.veebruaril 2009. a. piirkonna uueks piikopiks Christian Alsted Taanist. Valimised olid pingelised ja uus piiskop osutus valituks alles 21.voorus.

Christian Alsted on sündinud  18. novembril 1961. Ta on abielus ja kolme lapse isa.

Christian lõpetas Överåsi Teoloogilise Seminary Rootsis 1984. Samal aastal ordineeriti ta diakoniks ja kaks aastat hiljem ordineeriti vanemaks (1986). Christian on õppinud ka Asbury Teoloogilises seminaris USA-s, kust ta sai 2002. aastal doktorikraadi.

Pastorina on Christian Alsted teeninud Esbjerg-Varde kogudust aastatel 1984-1989, Kopenhageni Jeruusalema kogudust aastast 1989, Svendborgi kogudust aastatel 2002-2004 ja superintendendina aastatel 2001-2007.

Superintentent Taavi Hollman

Taavi HollmanEMK superintendendiks valiti 2005 aasta juunikuus Taavi Hollman.

Metodisti Kiriku superintendendi kohusteks on kokku kutsuda ja juhatada koguduste konverentse, esitada aastakonverentsil EMK vaimuliku tegevuse aruanne, teostada järelvalvet vaimuliku töö üle kirikus, viia läbi vaimulikke talitusi ja kutsetöötajate õnnistamisi, hoolitseda koguduste ametikandjate, nende leidmise, ettevalmistamise ja vaimuliku kasvatuse eest ning vajaduse korral teha ettepanekuid vaimulike ametikandjate ametisse määramiseks. Superintendent esindab Eesti Metodisti Kirikut Eestis ning välismaal.

Loe edasi: Superintentent Taavi Hollman

Kirikuvalitsus

Kirikuvalitsus on EMK täidesaatev organ, mis koosneb kaheksast liikmest.  Kirikuvalitsuse koosolekuid juhatab kirikuvalitsuse esimees, tema äraolekul aga asetäitja. Kirikuvalitsuse ülesandeks on EMK tegevuse juhtimine vastavalt aastakonverentsi otsustele. Kirikuvalitsuse ülesanneteks on Aaastakonverentsi tööorganina kooskõlastatult superintentendiga kirikuelu jooksvate küsimuste lahendamine, aastakonverentsi otsuste täitmine, kiriku töö ja tegevuse korraldamine.

Käesoleval tööperioodil on kirikuvalitsuse liikmed:
Christian Alsted (ex officio), Taavi Hollman (ex officio), Urmas Sassian (esimees), Robert Tsherenkov (esimehe asetäitja), Marjana Luist (sekretär), Artur Põld, Meeli Tankler, Ele Paju, Veronika Fjodorova ja Riin Pärnamets.

Kirikuvalitsuse kontakt:
Narva mnt 51
Tallinn 10152
tel: 66 88 497
e-mail: keskus ® metodistikirik.ee