Lastetöö materjalid

Aastaplaan Õppekava 1. aasta Õppekava 3. aasta Jeesuse elu Jeesus elu LISA Jumal lõi maailma Jumal lõi maailma LISA Jumala Sõna Jumala Sõna LISA Vaikne nädal Vaikne nädal LISA Kiriku sünd Kiriku sünd LISA Jumala rahvas saab alguse Jumala rahvas saab alguse LISA Jumala rahva lugu Jumala rahva lugu LISA Tähendamissõnad Tähendamissõnad LISA

Raamatupood Logos

EESTI METODISTI KIRIKU TÖÖHARUDRaamatupood LogosRAAMATUPOOD LOGOSTallinnas aadressil Narva mnt 51 asub kristlik raamatupood Logos. Poes on müügil kristlikku kirjandust, muusikat, kaarte ja sümboolikat.AADRESS JA KONTAKTINFOAadressNarva mnt 51 10120 Tallinn HarjumaaTelefonid+372 668 8499 +372 5198 3555E-mailpood.logos@gmail.comPangaandmedEMK TALLINNA KOGUDUS EE172200221029135926

Ajakiri Koduteel

EESTI METODISTI KIRIKU TÖÖHARUDAjakiri KoduteelAJAKIRI KODUTEELEesti Metodisti Kirik annab neli korda aastas välja ajakirja Koduteel. Ajakirja väljaandmise eesmärk on innustada lugejaid vaimulikult kasvama, anda selge alus õpetusküsimustes ja julgustada lugejaid täitma üleskutset, mis kehtib meile kõigile – kuulutada evangeeliumi. Boonusena aitab ajakirja väljaandmine täita kiriku kroonika rolli, säilitades toimuvat ajaloo jaoks ning hoida lugejaskonda kursis kirikus toimuvaga. Esimene Eesti…

Päevasõna

EESTI METODISTI KIRIKU TÖÖHARUDPäevasõnaPÄEVASÕNA Päevasõna on igaks päevaks vaimulikke mõtisklusi sisaldav väljaanne. Mõtiskluste autoriteks on kristlased kõikjalt maailmast. Päevasõna ilmub nii digitaalses kui ka trükiversioonis. Päevasõna tekstid tõlgitakse inglisekeelse väljaande The Upper Room alusel, mida loetakse iga päev enam kui 100 riigis ja 35 keeles. Eestis on Päevasõna lugejaid ligikaudu 1380. Kaplanite vahendusel jagatakse Päevasõna…

Misjonitöö

EESTI METODISTI KIRIKU TÖÖHARUDMisjonitööMISJONITÖÖ Eesti Metodisti Kiriku misjonitöö prioriteedid on: välismisjon – misjonitöö väljaspool Eesti Vabariigi piire, muuhulgas soome-ugri rahvaste seas; sisemisjon – väljapoole kogudust ulatuv evangeelne töö, uued algatused; misjoni- ja evangelismitöö alane õpe – misjonipäevad, koolitused, seminarid, koguduste misjonialane teavitamine). Praegusel perioodil on EMK seotud järgmiste misjoniprojektidega: EMK on Leetu läkitanud ühe misjonäri,…

Naiste Ühendus

EESTI METODISTI KIRIKU TÖÖHARUDNaiste ÜhendusNAISTE ÜHENDUSEesti Metodisti Kiriku Naiste Ühenduse eesmärgiks on EMK naiste toetamine teenimaks koguduse erinevatel töölõikudel. Naiste Ühendus hõlmab nii eesti kui ka vene koguduste naisi. Põhitegevus toimub kohalikes kogudustes: tegutsevad naiste osadusgrupid, piibli- ja palvegrupid, tehakse hoolekandetööd koguduse sees ja sellest väljaspool. Lisaks korraldatakse üle-eestilisi ühisüritusi. Metodisti naiste initsiatiiviks on olnud…

Aldersgate uuendusliikumine

EESTI METODISTI KIRIKU TÖÖHARUDAldersgate uuendusliikumineALDERSGATE UUENDUSLIIKUMINEAldersgate Uuendusliikumise meeskond korraldab Püha Vaimu seminare eesmärgiga aidata kogudusi saada täidetud, juhitud ja varustatud Püha Vaimu väe ja andidega. Nimi Aldersgate viitab sellele paigale, kus metodismi liikumise rajaja John Wesley koges Püha Vaimu erilist puudutust.ALDERSGATE EESTI JUHT

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar

EESTI METODISTI KIRIKU TÖÖHARUDEesti Metodisti Kiriku Teoloogiline SeminarEMK TEOLOOGILINE SEMINAREesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar on riiklikult akrediteeritud rakenduslik era­kõrgkool, mis pakub teoloogilist kõrgharidust. EMKTS-i eesmärgiks on varustada kristlasi teoloogilise haridusega, aitamaks neil efektiivselt rakendada oma andeid ja teadmisi koguduse töös ning leida adekvaatseid lahendusi tänapäeva kiriku ja ühiskonna vajadustele. Seminar asutati 1994. aastal. Seminari lõpetajad…

Kaplaniteenistus

EESTI METODISTI KIRIKU TÖÖHARUDKaplaniteenistusKAPLANITEENISTUS Kuus Eesti Metodisti Kiriku vaimulikku teenivad kaplanitena vanglates, Kaitseväes ja Kaitseliidus. Kaplanid viivad läbi palvusi, jumalateenistusi, leerikursusi, ristimisi, armulauatalitusi, matuseid, pühitsemisi, Piiblitunde, eetikatunde ning hingehoidlikke vestlusi. Kaitseväe ja Kaitseliidu kaplanid toetavad langenud kaitseväelaste peresid, osalevad paraadidel, aastapäevadel, konverentsidel ja koolitustel. Vanglakaplanid viivad läbi sotsiaalprogrammi sõltlastele, edastatakse surmateateid peredele, külastatakse haigeid kinnipeetavaid…

SA Heategevusfond Taastõusmine

EESTI METODISTI KIRIKU TÖÖHARUDSA Heategevusfond TaastõusmineSA HEATEGEVUSFOND TAASTÕUSMINE SA Heategevusfond Taastõusmine tegeleb alkoholi- ja narkosõltlaste rehabilitatsiooniga. Sihtasutus loodi aastal 2002. Sihtasutus pakub abi nii meestele kui naistele. Lisaks rehabilitatsioonile pakub heategevusfond abi vallasemadele, pensionäridele, vanemateta lastele, kinnipidamisasutustest vabanenutele, kuriteo ohvriks langenud isikutele, AIDSi haigetele, sõltuvusega isikutele. Sihtasutuse rehabilitatsioonikeskused tegutsevad Järva ja Lääne-Viru maakondades. AADRESS JA…