Tartu Püha Luuka koguduse pastor

Priit Tamm on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise filoloogia, usuteaduse ja kommunikatsioonijuhtimise erialal. Diakoniks ordineeriti Priit 1995. aastal ja preestriks 1998. aastal. Püha Luuka kogudust teenib Priit alates 1996. aastast. Priit Tamm on abielus Janaga. Peres kasvab tütar.