Новости

Õnnitleme Anton Djurjaginit tänase juubeli puhul! Anton on üle 20 aasta korraldanud EMK venekeelse kogukonna laste- ja noortelaagreid. Antoni elust ja panusest EMK laste- ja noortetöösse saad kuulata venekeelsest videointervjuust.