Новости

Ühinenud Metodisti Kiriku Põhja-Euroopa ja Euraasia keskkonverents hääletas kirikukorra muudatuse poolt, mis võimaldab Eesti Metodisti Kirikul (EMK) eralduda Ühinenud Metodisti Kirikust (ÜMK).

 

EMK kõrgeim organ Aastakonverents otsustas 2022. aasta juunis 96% häälteenamusega ÜMK-st eralduda. Kuna ÜMK kirikukorra järgi puudub väljaspool Ameerika Ühendriike võimalus ÜMK-st oma varaga lahkuda, koostas piiskop Christian Alsted koos töörühmaga Põhja-Euroopa ja Euraasia Keskkonverentsi kirikukorra täiendamiseks sätted, mille alusel on EMK-l võimalik ÜMK-st eralduda. Sellekohased kirikukorra täiendused kinnitati 18. märtsil 2023 keskkonverentsi erakorralisel istungil. Samas kinnitati ka ÜMK Euraasia piiskopkonna ÜMK-st eraldumisprotsessi käivitamine.

 

Eraldumisotsused on põhjustatud ÜMK järjest kiiremast eemaldumisest traditsioonilistest seisukohtadest muu hulgas pühakirja autoriteedi ja tõlgendamise suhtes, eriti seoes inimseksuaalsusega. Kehtiv kirikukord on samasooliste laulatamise ja homoseksuaalide ordineerimise küsimuses veel traditsionalistlik, kuid paljud ÜMK vaimulikud, sh piiskopid, on otsustanud seda ignoreerida, mistõttu ei saa ÜMK-d sisuliselt enam traditsioonilisel seisukohal olevaks pidada. See on põhjustanud tuhandete traditsionalistlike koguduste lahkumise ÜMK-st üle kogu maailma.

 

Keskkonverentsi kinnitatud lahkumisprotseduurist lähtuvalt tuleb igas EMK koguduses läbi viia hääletus ning 2023. aasta juunis toimuv EMK aastakonverents kinnitab lõpliku eraldumise juhul, kui vähemalt kaks kolmandikku EMK kogudustest on hääletanud selle poolt. EMK õpetuslikud alused ja teoloogiline identiteet ÜMK-st lahkudes ei muutu.