Новости

PIISKOPI KIRI UKRAINA TRAAGILISTE SÜNDMUSTE VALGUSES

Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! Jh 14:27

Euroopas käib sõda, Venemaa on tunginud Ukrainasse, mis on vaba iseseisev demokraatia. Sõda ja vägivald on kurjad ja toovad alati kaasa märkimisväärseid inimkaotusi. Kristlik sõnum osutab leppimisele ning mitte kunagi sõjale ja vägivallele kui konfliktide lahendusele.  

Selle kurjaga silmitsi seistes palvetame lahendust, mis erineb geopoliitilisel võistlusel baseeruvast. Palvetame juhtide südame ja meelsuse muutumise eest, palvetame vägivalla ja sõja lõppemise eest.

Metodisti kiriku sotsiaalsetes printsiipides öeldakse: „Me taunime sõda ja kutsume üles lahendama kõik rahvastevahelised vaidlused rahumeelselt. Kristlik südametunnistus on algusest peale võidelnud vägivalla ja sõja karmi reaalsusega, sest need kurjused nurjavad Jumala armastavad eesmärgid inimkonna suhtes. Me igatseme päeva, mil sõda enam ei ole ja inimesed elavad koos rahus ja õigluses.

Meie keskkonverents koosneb Põhja-, Balti- ja Euraasia riikidest, hõlmates ka Venemaad ja Ukrainat.

Kristlik kirik ei ole rahvuslik ning meie suhted teistes riikides elavate vendade ja õdedega ei ole piiratud rahvuse ega kultuuriga. Meil on tugevad suhted metodistidega Ukrainas ja Venemaal ning kuigi meid mõjutavad meie kultuur ja poliitiline tegelikkus, ei tohi me kunagi lasta sellel takistada või lõhkuda meie ühtsust Kristuses.

Seisame koos Ukraina metodistidega palves kaitse, leppimise ja rahu eest. Palvetame Ukraina Ühinenud Metodisti Kiriku pastorite, juhtide ja koguduste eest. Andku Jumal, et nende leppimise ja rahu tunnistus tooks Ukraina rahvale jõudu ja lootust. Palvetame piiskop Eduard Khegay eest, kes on piiskopiks nii Venemaal kui ka Ukrainas. Andku Jumal talle teenimises ja juhtimises tarkust ja armu, mida ta vajab nendes keerulistes oludes.

Põhja- ja Baltikumi piiskoplikus piirkonnas on Norral, Soomel, Eestil, Lätil ja Leedul ühine piir Venemaaga. Lisaks on Lätil ja Leedul ühine piir Valgevenega.

Sissetung Ukrainasse teeb murelikuks ka Balti riigid. Metodistid põhjamaades seisavad koos Eesti, Läti ja Leedu metodistidega palves kaitse ja rahu eest. Pakkugu Kiriku tunnistus lepitusest ja rahust Kristuses Balti riikide inimestele lootust ja jõudu.

Tuleval nädalal jõuame paastuaega, mis on kirikus palvetamise ja hingeotsingute aeg.

Kutsun kõiki meie kogudusi üles palvetama Ukraina rahva ja maailma juhtide eest, kelle võimuses on sõda lõpetada. Kutsun kõiki meie kogudusi üles palvetama ja paastuma lepituse ja rahu eest maailmas. Avagu Jumal oma armus meie silmad asjadele, mis loovad rahu, kaitsku Jumal meid kõiki sõja ägenemise ja leviku eest ning järgigem Teda Tema tõe ja rahu rajal.

Olgu Jumal meile kõigile armuline!

Piiskop Christian Alsted
Ühinenud Metodisti Kiriku Põhjala ja Balti piiskopi piirkond
Kopenhaagen
24. veebruar 2022