Новости

Kallid EMK vaimulikud ja kogudused, kallid kaaskristlased!

 

Kutsun teid sellel paastuajal üles 8. märtsist kuni 14. märtsini 7-päevasele palvele meie maa ja rahva eest olukorras, kuhu oleme sattunud seoses COVID-19 viiruse teise laine ulatusliku levikuga.

Apostel Paulus kutsub meid üles keset muresid ja raskusi palvetama ja Jumalale lootma:

“Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage! Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega.” Filiplastele 4:6-9

Kutsun teid üles nende 7 päeva jooksul:

 1. veetma iga päev ühe tunni palves meie maa ja rahva eest (palveteemad allpool)
 2. mõtisklema igal päeval ühe fraasi üle juhtkirjakohast:

08.03 – Ärge muretsege («Ärge muretsege ühtigi…«)

09.03 – Palve («…teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks…«)

10.03 – Tänu («…tänuütlemisega palumises ja anumises…«)
11.03 – Rahu («…Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses… «)

12.03 – Mõtted («…mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage…«)

13.03 – Püsimine õpetuses («…mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke…«)

14.03 – Jumal on meiega (…»rahu Jumal on siis teiega.«)

 1. jätkata paastuajaga vastavalt enda tervislikule olukorrale.

Palun jagage seda üleskutset oma kogudustes ja sõprade seas!

 

Palvemeelsuses,

Robert Tšerenkov

EMK superintendent

 

Palveteemad:

 • Palume, et Eestimaa inimeste südamed ja meeled pöörduksid Jumala poole.
 • Palume Jumala armu ja tervist kõikidele haigetele; õnnistust ja kaitset meditsiinitöötajatele.
 • Palume, et Jumal peataks viiruse leviku Eestis ja terves maailmas ning kaitseks nakatumiste eest.
 • Palume Jumala tarkust ja juhtimist riigijuhtidele ja ametnikele.
 • Palume nende eest, kellel on kriisi tõttu majandusraskused.
 • Palume meelerahu ja armastust kõikidele inimestele, kannatlikku meelt kodus õppivate laste vanematele, rahu igasse perekonda.
 • Palume, et kristlik töö läheks kitsendustele vaatamata jõudsalt edasi ja kirikud saaksid peagi taas oma uksed avada.

 

 

Дорогие христиане!

Дорогие служителя и члены общин Эстонской Методистской Церкви!

 

Призываю Вас присоединиться с 8 марта по 14 марта к 7- дневной молитве и к посту за нашу страну и народ в связи с усилением второй волны коронавируса.

Апостол Павел призывает нас среди всех проблем молится и надеется на Бога:

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братия мои, что́ только истинно, что́ честно, что́ справедливо, что́ чисто, что́ любезно, что́ достославно, что́ только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что́ приняли и слышали и видели во мне, то́ исполняйте, — и Бог мира будет с вами.»

Филиппийцам 4:6-9

В течение этих 7 дней призываю Вас:

 1. Провести 1 час в молитве каждый день за нашу страну и народ (молитвенные темы ниже).
 2. Размышлять каждый день над одной фразой из приведённого место писания:
 • 8.03 – Не переживайте (««Не заботьтесь ни очем …»)
 • 9.03 – Молитва («…открывайте свои желания пред Богом …»)
 • 10.03 – Благодарение («…вмолитве ипрошении с благодарением …»)
 • 11.03 – Мир Божий («…имир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши ипомышления ваши во Христе Иисусе.»)
 • 12.03 – Наши мысли («…что́ только истинно, что́ честно, что́ справедливо, что́ чисто, что́ любезно, что́ достославно, что́ только добродетель ипохвала, отом помышляйте.…»)
 • 13.03 – Пребывать в учении («Чему вы научились, что́ приняли ислышали ивидели во мне, то́ исполняйте …»)
 • 14.03 – Бог снами («…иБог мира будет с вами.»)
 1. Поститься, по возможности, кто ещё не поститься в это время Великого поста

Пожалуйста, распространите этот призыв среди Ваших общин и друзей христиан!

 

В молитве вместе с Вами,

Роберт Черенков

Суперинтендент ЭМЦ

 

Молитвенные темы:

 • Молимся, чтобы сердца людей в Эстонии обратились бы к Богу.
 • Молимся, чтобы Бог помиловал и исцелил всех больных; молимся о благословении и защите всех медиков.
 • Молимся, чтобы Бог остановил распространение вируса в Эстонии и во всём мире; хранил от заражения.
 • Молимся, чтобы Бог дал мудрость всем руководителям государства и чиновникам.
 • Молимся за тех, у кого финансовые трудности из-за кризиса.
 • Молимся, за мир и спокойствие в сердцах людей в это сложное время, о терпении родителям, чьи дети обучаются дома, за любовь и мир в каждой семье.
 • Молимся, что бы церкви вскоре заново могли бы открыться.