Sakussaare on osadusgrupp, mille kokkusaamiskoht on pastoripere kodus. Erinevate vanusegruppide osalemise, tiheda omavahelise suhtlemise, sõbraliku, hooliva ja üksteist toetava atmosfääri tõttu on osadusgrupp otsekui üks perekond.  

 

Metodistide tegevus Sakussaares sai alguse 1997. aastal Tapa Metodisti Koguduse tööpunktina. Käivitus aktiivne 37 lapse osalusega pühapäevakoolitöö, millest hiljem kasvas välja noortetöö. Koguduse ametlik asutamiskoosolek toimus 2001. aastal ja lõpetamiskoosolek 2022. aastal.

Kogudus oli väga misjonimeelne osaledes misjonireisidel ning toetades Iisraeli ja abistades juute. Abita ei jäetud ka kohaliku kogukonna liikmeid – tegeleti eakate ja vähekindlustatud peredega pakkudes neile toitu, riideid ja muud praktilist abi.  

Koguduses oli traditsiooniks saanud suviste telgi- või vabaõhuteenistuste korraldamine, kogukonna spordivõistlustel osalemine, koguduse tähtpäevade tähistamine ja kogukonnaga ühiselt jaanipäeva tähistamine.

Põhiandmed

Keel
eesti keel
Aadress
Sakussaare küla
45438 Haljala vald
Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 5663 3084
Email
hanslahi7@gmail.com

Osadusgrupi eestvedaja