Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Teoloogia
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Tunnistus
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Reformatsioon 500
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Teated
 
rubriik: Õnnesoovid

2/2017 - Õnnesoovid doktoritöö kaitsmise puhul
KT  Loe edasi...

1/2017 - On ääretu arm, milles elan …
Toomas Pajusoo
25. jaanuaril 2017 tähistas kauaaegne EMK pastor ja endine superintendent Olav Pärnamets oma 80. juubelisünnipäeva. Oleme tänulikud Jumalale armsa venna eest, kes on nende pikkade aastate vältel osanud hinnata Jumala armu suurust.   Loe edasi...

4/2016 - Aino Henno 95
KT
25. novembril tähistas kauaaegne Tallinna metodisti koguduse liige Aino Henno 95. sünnipäeva.  Loe edasi...

4/2016 - Maret Puu – suure südamega naine
KT
Maret Puu on Tallinna koguduse kauaaegseim liige, 1. juunil sai täis 70 aastat sellest, mil ta ühines metodisti kogudusega Sitsi tänava Petlemma palvelas.   Loe edasi...

1/2016 - Palju nne!
KT  Loe edasi...

1/2014 - Kirikuvalitsus nnitleb!
KT  Loe edasi...

4/2013 - Artur P?ld ja Kaupo Kant
KT  Loe edasi...

3/2013 - Kirikuvalitsus ja superintendent ?nnitlevad!
KT  Loe edasi...

3/2013 - Tallinna kogudus ?nnitleb!
KT  Loe edasi...

4/2012 - Õnnesoovid  Loe edasi...

3/2012 - Kuldne tähis, mis puudutas kogu kogudust
Koduteel
Õnnesoovid kuldpulmapäevaks
22. juulil tähistasid Olav ja Urve Pärnamets Tallinna koguduse jumalateenistuse raames oma kuldpulmapäeva.  Loe edasi...

1/2012 - Eesti metodismi grand old man
KT
Kolmapäeval, 25. jaanuaril tähistas pastor Olav Pärnamets 75. sünnipäeva. Pühapäeval, 29. jaanuaril peeti sel puhul Tallinna metodisti kirikus tänuteenistus. Tervitusi ütlesid oikumeenilised külalised ja oma kiriku kaastöölised. Kiriku aatriumis oli kaetud sünnipäevalaud.   Loe edasi...

1/2011 - Õnnesoovid
Koduteel  Loe edasi...

3/2009 - Nagu nurmenukk
Koduteel
Juubilar
23. juulil kogunes Tallinna metodisti kiriku kohvikusse koos Urve Pärnametsaga tema juubelisünnipäeva tähistama rohkesti lähedasi ja sõpru. Üheskoos meenutati läbikäidud teed ja sellelt meelde jäänud hetki.  Loe edasi...

2/2009 - Ühe tugeva mehe juubelipidu Saaremaal
Saaremaa metodistid
Juubilar
?Meie päevade mõõt on seitsekümmend aastat ja kui keegi on tugev, kaheksakümmend aastat ...? Psalm 90:10   Loe edasi...

2/2009 - Jumala äraarvamatud teed: karjaseametis Rakveres
Olav Pärnamets
Juubilar
EMK kauaaegne pastor Uno Külviste, kes 28. märtsil tähistas 80. sünnipäeva, ütleb oma pikale eluteele tagasi vaadates: ?Jumala muutuv arm tegutses mulle märkamatult juba mu lapsepõlves, ja ka minu noormeheeas, seni kuni leidsin Tema, kes mind nii kaua oli otsinud.?   Loe edasi...

2/2008 - Noore Arvi suur juubel Kuressaare koguduses
Kuressaare kogudus
Juubilar
Mõnelegi inimesele on tekitanud arusaamatusi see, et Kuressaare koguduses on Arvi-nimelisi vendi rohkem kui üks. Eriti nendel inimestel, kes kuulevad meie koguduse jumalateenistusi raadiost, on Arvidel raske vahet teha.  Loe edasi...

1/2008 - Minu vend Kristuses
Olav Pärnamets
Juubilar: Arvi Lindmäe 70
8. jaanuaril tähistas Kuressaare kogudusevanem Arvi Lindmäe 70. sünnipäeva. Tunnen venda Arvit juba ligemale pool sajandit, minu esimesest Saaremaal käigust alates, ma arvan. Ta oli üks neist, kes ei puudunud sellest arvukast meeste-vendade rühmast, kes on tavatsenud istuda, ilmselt juba koguduse algaegadest peale, Kuressaare palvekoja esiridades. Teate küll ? seal ahjupoolsel küljel. Need vennad said omaseks ja armsaks.  Loe edasi...

1/2008 - Arvi Lindmäe 70
õde Ellen
Juubilar
Hiljuti täitus Kuressaare koguduse pastori Arvi Lindmäe sünnist 70 aastat. Noore poisina tuli ta samas kirikus päästmisele ja ühines kogudusega.  Loe edasi...

1/2008 - Arvi Lindmäe 70
õde Leida
Juubilar
Kuressaare koguduse pastor Arvi Lindmäe on karjane, kes armastab oma karja Jumala armastusega. Tal jätkub kannatlikkust ja vastutulelikkust tegelda iga abivajajaga, olgu see vajadus vaimne või majanduslik. Ta jagab evangeeliumi püha Vaimu juhtimisel väga huvitavalt ja arusaadavalt. Olgugi, et tema koormus on nii vaimselt kui majanduslikult (kiriku remont) väga suur, on ta alati rahulik ja rõõmsameelne. Ta on täidetud Jumala armastusega ja särab seda välja igaühele, tegemata vahet inimeste vahel. Soovin Arvile rohket Jumala õnnistust ja Püha Vaimu võidmist tema rikkalikul tööpõllul.  Loe edasi...

1/2008 - Arvi Lindmäe 70
vend Arvi
Juubilar
Jeesus ütleb oma sõnas: ?Mina annan rahu, mida maailm ei või teile anda.? See on sisemine rahu, mis lähtub Jumalalt.  Loe edasi...

1/2008 - Arvi Lindmäe 70
õde Heldi
Juubilar
Meie pastor Arvi ei ole läbinud kõrget usulist koolitust. Ta on lihtne vend, kes elab maal ja kasvatab loomi. Aga mis temas on, on armastus, see Jumalik armastus, mis ületab kõik maapealse tarkuse, on armastus, mis ei mõista hukka, vaid aitab ja andestab, on armastus, mis julgustab väsinuid ja kinnitab kõhklejaid. Selline on meie pastor Arvi. Ole õnnistatud.   Loe edasi...

1/2008 - Arvi Lindmäe 70
õde Heli
Juubilar
Tunnen Arvi Lindmäed 30 aastat. Kogu selle aja mäletan teda kui väga töökat ja kohusetundlikku kristlast, kes ei vea kunagi alt. Seda, mida ta lubab, teeb ta alati, ja teist nii abivalmis inimest annab leida. Samas on ta isetu ja tagasihoidlik. Ka on Jumal kinkinud Arvile väga toreda ja hooliva abikaasa Evi. Oleme kõik tunda saanud Evi suurt armastust ja ennastsalgavat hoolt. Eriti on tal südamel koguduse vanakesed.  Loe edasi...

4/2004 - 25 teenistusaastat
Toomas Pajusoo
EMK aastakonverentsil tähistati pidulikult superintendent Olav Pärnametsa 25. tööaastat superintendendina.   Loe edasi...

4/2004 - Õnnitlused piiskopile
Toomas Pajusoo
Ühinenud Metodisti Kiriku Põhjala ja Balti piirkonna piiskop Øystein Olsen tähistas 12. augustil 60. sünnipäeva. Edastame talle ajakirja Koduteel vahendusel parimad õnnistussoovid.   Loe edasi...

3/2004 - Uno Külviste 75
Rakvere kogudus
28. märtsil tähistasime Rakveres meie armsa koguduse karjase Uno Külviste juubelit - 75. sünnipäeva.   Loe edasi...

2/2003 - Õnnitlused meretagusele maale
Arvi Lindmäe
28. aprill 2003 täitub EMK Kuressaare koguduse pastoril Tiit Hennol poolsada aastat
Kui kätte jõudis ammuoodatud päev, 19. september 1976, mil Aleksander Kuum oli lubanud külastada Kuressaare kogudust, ning Kuuma ?Volga? kiriku ukse ees peatus, astus koos Kuumaga autost välja keegi pikakasvuline sihvakas noormees. Vend Kuum tutvustas noormeest talle omase humoorika tooniga, üteldes: ?Ma tõin teile selle noormehe, et te saaksite teda nuusutada, kas ta kõlbab millekski.? Kui jutuajamine läks asjalikumaks, selgitas vend Kuum, et talle tundub, et sellel noormehel on eeldusi teha jumalariigi tööd ja seepärast ta võiks Kuressaares harjutada ? Kuressaares ei olnud ka momendil kogudusel karjast. Vend Kuum lootis, et kui noor vend on teatud aega harjutanud, ehk saab teda kusagile koguduse karjaseks saata.  Loe edasi...

2/2003 - Kohtumine Tiiduga
Pastor Tiit Hennole  Loe edasi...