Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Teoloogia
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Tunnistus
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Reformatsioon 500
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Teated
 
rubriik: Hingehoid

1/2017 - Kandke üksteise koormaid...
Anneli Klausson
Märtsi alguses, mil Tallinna kogudus tähistas 95. aastapäeva, on kohane teha lühike tagasivaade sellele, millistest oludest oleme läbi tulnud.   Loe edasi...

3/2016 - Koht, kus saad hingetoitu
Inna Välja
Jumal ei ole me tööandja. Ta on Isa, kes armastab meid, kes tahab suhelda, tahab meile endast anda palju rohkem, kui me siiani oleme saanud. Ja see ei sõltu sellest, kui vana sa oled või kui kaua sa oled usuteel käinud.   Loe edasi...

2/2016 - Leia oma pevas vaikuse aeg
Anneli Klausson
Elame suurte ja vikeste rtmide mjusfris suvi ja talv, ja pev, t ja puhkus jne. Ka meie oma elurtmid peaksid olema tasakaalus: tegevused ja kohustused vahelduma puhkuse- ja kosutuseaegadega. Jumal ttas kuus peva, seitsmendal puhkas. Loeme, et ka Jeesus eraldus teistest, et olla palves ja lhedases suhtlemises oma taevase Isaga.  Loe edasi...

1/2016 - Teekonnal
Anneli Klausson
Sa pead oma hinge eest hoolt kandma
Kime oma eluteel erineva pagasiga, olles loodud osaduseks omavahel, Jumalaga ja kiksusega. Elame pidevas suhtlemises, tihti suhete ?pingevljas.   Loe edasi...

2/2014 - Kas sekkuda v?i mitte?
Jana Tamm
Konfliktide piibellik lahendamine on oskus, mis vajab ?ppimist ja arendamist. Andku Jumal meile julgust ja tarkust armastavas meeles hoolida ksteisest ja vajadusel anda mrku, et vend v?i ?de ei hukkuks, vaid kiks ikka eluteed.   Loe edasi...

4/2012 - Kuidas hakkama saada leinaga?
Helen Tuulik
Nõuandenurk
?Kas keegi juhuslikult kuulas raadiot läinud aasta viieteistkümnendal oktoobril? Kas keegi kuulis, kuidas seal loeti teadet ühest kadunud poisist? Raadios öeldi nõnda: Stockholmi politsei otsib üheksa-aastast Bo Vilhelm Olssonit, kes juba üleeile kell 18.00 kaduma läks oma kodust Upplandi tänav 13. /.../ Jah, nõnda nad tookord ütlesid, kuid nad ei saanud ilmaski teateid Bo Vilhelm Olssonist. Ta oli lõplikult kadunud. Keegi ei saanud kunagi teada, kuhu ta kadus. Seda ei tea mitte keegi. Mitte keegi peale minu. Sest mina ise olen Bo Vilhelm Olsson /.../ Oleksin soovinud, et Benka sellest teada saaks. /.../ Sest oleks tõesti vahva, kui Benka saaks teada kõigist neist tähelepanuväärsetest asjadest, mis minuga on vahepeal juhtunud. Siis võiks ta ju helistada politseiameti teabetalitusse ning teatada neile, et Bo Vilhelm Olsson, kelle nimi on tegelikult Mio, on kindlas kohas Kaugel Maal ning et tal on hea, nii otsatult hea oma kuningast isa juures.? (Astrid Lindgreni ?Mio, mu Mio?)  Loe edasi...

4/2005 - NAGU MEIEGI ANDEKS ANNAME OMA VÕLGLASTELE...
Meeli Tankler
Jõuluöö, su küünlasära pühib palgelt pisara. Anna andeks, lepi ära, siis su süda särab ka! Kustas Põldmaa   Loe edasi...

4/2005 - Küsimused andestuse teel
Andreas Forsbäck, Ekenäs 2004
Kui üks inimene on jäänud andestamatuse lõksu ning kannab südames okast kellegi vastu, mõjutab see tema emotsioone, hoiakuid ja tegelikult kogu tema elu. See inimene võib elada kibedustundega aastaid ning seista hämmastusega küsimuse ees, et mis see küll on, mis röövib temalt kogu energia ja rõõmu. Selles mõttes on andestus üks väga tõsine asi.  Loe edasi...

3/2005 - Andestamise võlu ja valu
Meeli Tankler
Nagu meiegi andeks anname oma võlglastele...
?Andestamine ei tähenda toimunu eitamist või inetule teole teistsuguse sildi külgekleepimist. Andestamine tähendab eeskätt seda, et see inetu tegu ei seisa nüüdsest enam tõkkena minu ja kaasinimese suhete teel.? Martin Luther King  Loe edasi...

3/2005 - Andekspalumise probleem
Karin Teder
Nõustamise seisukohalt on oluline, kuidas selline probleem tekib: kas inimene ise esitab oma probleemina võimetuse andeks paluda või jõutakse selle kui tõelise probleemini nõustamise käigus.   Loe edasi...

2/2005 - Nagu meiegi andeks anname oma võlglastele...
Meeli Tankler
?Andestamine ei tähenda toimunu eitamist või inetule teole teistsuguse sildi külgekleepimist. Andestamine tähendab eeskätt seda, et see inetu tegu ei seisa nüüdsest enam tõkkena minu ja kaasinimese suhete teel.? Martin Luther King  Loe edasi...

2/2005 - Kuidas aidata inimest, kes ei suuda andestada
Tea Land
?Oh oleks see vaid nii, et kusagil on kurjad inimesed, kes teevad salajas kurje tegusid, oleks vaid vaja eraldada nad teistest ning hävitada. Paraku läheb hea ja kurja piir läbi iga inimese südamest. Ja kes oleks valmis hävitama kasvõi tükikest omaenese südant?? Aleksandr Solzenitsõn  Loe edasi...

1/2005 - Nagu meiegi andeks anname oma võlglastele?
Meeli Tankler
Andestamine ei tähenda toimunu eitamist või inetule teole teistsuguse sildi külgekleepimist. Andestamine tähendab eeskätt seda, et see inetu tegu ei seisa nüüdsest enam tõkkena minu ja kaasinimese suhete teel. Martin Luther King  Loe edasi...

1/2005 - Andekspalumine ei ole nõrkus
M. H., 2001
Kuidas aidata inimest, kes tahab minna andeks paluma, aga ei oska?  Loe edasi...

6/2004 - Kinkimise aeg on käes
Jana Tamm
Sina pead oma hinge eest hoolt kandma
Jõuluaeg ei jäta ükskõikseks. Oled Sa usklik inimene või mitte, noor või vana, vallaline või abielus ? ikka on jõuludega seotud mingi emotsioon.   Loe edasi...

5/2004 - Rõõmu otsimas
Meeli Tankler
Sina pead oma hinge eest hoolt kandma
Milline peaks olema kristlaste suhe rõõmu ja rõõmustamisesse? Kas kristlased ongi kutsutud olema valdavalt kurvameelsed inimesed?   Loe edasi...

3/2004 - Kui miski pole enam endine
Jana Tamm
Sina pead oma hinge eest hoolt kandma
Viimasel ajal olen täheldanud, et kiired muutused on haaranud mind ja paljusid inimesi mu ümber... Kaks mulle lähedast inimest on peagi abiellumas ja vahetamas elukohta. Üks sõber on lõpetamas üsna pikalt kestnud abielu, teine vahetab töökohta. Hiljuti, üsna ootamatult, suri töökaaslane. Laps teeb esimesi arglikke samme ja ütleb esimesi sõnu. Ise olen taas astumas tööellu ja seisan silmitsi paljude uute otsuste ja väljakutsetega. Kõik need muutused on tekitanud määramatut ärevust ja olen vahel ka üsna kurvalt endamisi mõelnud - miks küll kõik ei võiks olla nii nagu enne, nii ?nagu vanasti?.   Loe edasi...

2/2004 - Diakoonia on kuulutus käte abil
Anneli Klausson
Diakoonia on kõige üldisemalt meie kristliku usu praktiline väljendus
Diakoonia tähendab kreeka keeles teenimist, sisuliselt ? isiklikku teenimist konkreetsetes olukordades kaasinimese heaks. See on osalemine Kristuse maapealses tegevuses, millesse ta kutsus jüngreid oma eeskujuga. Olgu meelde tuletatud, et ilmselt tuntuim kirjakoht Jeesuse teenimisest räägib sellest, kuidas Jeesus pesi jüngrite jalgu (Jh 13:1-17).   Loe edasi...

1/2004 - Kaotusevalu tuleb läbi elada
Maie Ilumets
Leinatöö rajal on viidad, mis juhatavad õiget suunda
Liikumine läbi leina on töö, samal ajal teeb lein oma töö meie sees. Sisemist tööd, mille eesmärgiks on kaotuse aktsepteerimine, nimetatakse leinatööks.   Loe edasi...

6/2003 - Teistmoodi jõulud
Meeli Tankler
Jõulud on aeg, kus rõõmud on suuremad ja valud valusamad kui muul ajal.
Jõuluajal märkame me ehk kõige teravamalt seda, mis on teistmoodi võrreldes möödunud jõuludega või mõne veelgi varasema ajaga. Keegi lähedastest on ehk vahepeal igavikku kutsutud. Lastel on võib-olla nüüdseks juba oma pere, oma kodu ja oma jõulud. Võib-olla on mõni lähedane suhe valusal viisil katkenud või elutingimused olulisel määral muutunud. See kõik võib teha haiget ning kipub jõulurõõmu röövima ? tekib tunne, et midagi endisest (rõõmsast) elust pole enam järele jäänud.   Loe edasi...

5/2003 - Elu süütundega
Inna Välja
Alles see, kes ise on andestuse ja vabastuse tõeliselt vastu võtnud, suudab andestada
Kes võib öelda: ?Ma ei ole oma elus kunagi kedagi süüdistanud!? Või: ?Ma ei ole kunagi ennast süüdi tundnud!? Kindlasti ei leidu meie hulgas ühtegi sellist inimest.   Loe edasi...

3/2003 - Kriis perekonnas
Maie Ilumets
Kriis perekonnas annab võimaluse lähedasemaks suhteks
Kriis perekonnas ? ükskõik, millisel kujul see siis ilmneb ? on valu, hirmu ja ebakindluse aeg. Aeg, mis kätkeb endas paratamatult kaotust ja muutust.   Loe edasi...

2/2003 - Kes on minu hingehoidja?
Inna Välja
Paljud meist, eriti need, kes koguduses käinud alles lühikest aega, on endale võib-olla selle küsimuse esitanud. Olen sattunud raskesse olukorda ja vajan hingehoidlikku nõuannet ega tea, keda võiksin oma küsimustega tülitada. Pastor tundub väga hõivatud olevat, ja kas minu probleemiga oleks üldse sobilik tema kiiret aega kulutada?  Loe edasi...

1/2000 - Kas mina ka peaksin paastuajal end milleski piirama?
Meeli Tankler
Kristlik kirik on pikkade sajandite vältel ülestõusmispühade eel paastuaega pidanud. Algselt ristiusku pöördunute ristimiseks ettevalmistusele pühendatud, 4. sajandist alates aga juba kogu kirikule laienev kuuenädalane paastuaeg lõdvendas paraku sajandite ede-nedes üha oma nõudmisi, jäädes viimaks pelgalt sümboli staatusesse.   Loe edasi...