Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Teoloogia
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Tunnistus
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Reformatsioon 500
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Teated
 


3/2016

Eessõna
  Hea lugeja!
  Taavi Hollman
  Superintentendilt
  Apostel Paulus palvetas Filipi linna usklike pärast alljärgnevate sõnadega: „Ja seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks selges tunnetamises ja kõiges tajumises, et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi, ja oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse päevaks, täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, Jumala austuseks ja kiituseks.” (Filiplastele 1:9-11).  Loe edasi...


Jutlus
  Me oleme Jumala käes kui savi
  Risto Santala
  1967. aastal pidas Soome jutlustaja Risto Santala jutlusteseeria selle kohta, kuidas pottsepp toimetab saviga ning selle piltlikust seosest meie eluga, kus Jumal meid kui savi vor-mib. See teema sai ka raamatuks ning on eesti keeles ilmunud pealkirja all „Savist Nõuks“. Järgne-valt katkend raamatust.  Loe edasi...


Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
  Orjusest vabaks
  Mirjam Tinno
  Tunnistus
  Eelmises ajakirja numbris alustasime Mirjami elumuutuse lugu. Seekord ta jätkab oma tunnistust.   Loe edasi...


Lastetoost meil ja mujal
Nõuandenurk
Misjon ja heategevus
  Päikesekiir
  Triin Tarendi
  Jõhvi Puuetega Laste Tugikodu sünni- ja kasvulugu
  Jõhvi koguduse pastor Artur Põld kandis aastaid südames ideed luua piirkonna puuetega lastele keskus, et anda vanematele võimalus „hinge tõmmata” ning võimaldada neile tuge ja nõustamist.   Loe edasi...


Kirikuelu
  EMK XII suvekonverents
  Merlin Raev ja Riine Tiirik
  4.-7. augustil toimus EMK XII suvekonverents Aa rannas. Seekordne teema kandis pealkirja Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma sdamega ja kogu oma hingega ja kogu oma juga ja kogu oma mistusega, ning oma ligimest kui iseennast! (Lk 10:27.)  Loe edasi...


Aastakonverents
Usupühad
  Lehtmajade püha – kokkukogumise püha
  Martit Prantsus
  Juudi pühadekalender on väga tihe ja mitmekülgne. Seal leidub nii iidseid, aastatuhandete vanuseid usupühi kui ka alles viimase sajandi jooksul lisandunud tähtpäevi; on nii rõõmu- kui leinapühasid.   Loe edasi...


Hingehoid
  Koht, kus saad hingetoitu
  Inna Välja
  Jumal ei ole me tööandja. Ta on Isa, kes armastab meid, kes tahab suhelda, tahab meile endast anda palju rohkem, kui me siiani oleme saanud. Ja see ei sõltu sellest, kui vana sa oled või kui kaua sa oled usuteel käinud.   Loe edasi...


Piibel
  Koguduse tähendus
  Anne Saluraid
  Sõnaseletus
  Kristlaseks olemise juurde kuulub kindlasti igapühapäevane kirikuskäik, ja neid, kes seda ei praktiseeri, õhutatakse üleskutsega heebrea kirjas: „Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist – ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.“ (Hb 10:25.)  Loe edasi...


Luulenurk
In memoriam