Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Teoloogia
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Tunnistus
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Reformatsioon 500
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Teated
 

Koduteel 2/2017 - Meilt ja mujalt

Ristitee Tallinnas ületas kõik ootused

KT


Ülestõusmispühad ja Suur Reede on üle maailma usklike kristlaste jaoks oluline püha. Ka Tallinnas kõnniti läbi Suure Reede ristitee, kus oli sel korral erakordselt palju osavõtjaid.

Korraldajate sõnul ületas Tallinna Jaani kirikusse kogunenute arv tuhande piiri. Ristiteele saabunuid tervitasid EELK peapiiskop Urmas Viilma, Püha Tooli apostellik nuntsius Tema Ekstsellents Peapiiskop Pedro López Quintana ja Evangeelsete Kristlaste ja Baptistide Liidu president Erki Tamm.

Ristitee marsruut oli kavandatud nii, et see algas Tallinna Jaani kirikust (EELK), möödus Peeter-Pauli katedraalist (Rooma-Katoliku kirik), Oleviste kirikust (Eesti EKBK Liit) ja Aleksander Nevski Katedraalist (MPEÕK). Lõpuks jõuti välja Tallinna Toomkirikusse (EELK). Ristitee peatuste mõtisklustekstid olid isa Rein Õunapuu sulest ning neid kandsid ette näitlejad Garmen Tabor ja Andres Roosileht.

Kristuse ristitee (Via Crucis) ehk valutee (Via Dolorosa) on Jeesuse surmapäeva mälestamine ja mõtteline kaasaskäimine tema kanna-tusteel. See traditsioon on pärit varakeskaja palveränduritelt, kes Jeesust jäljendades käisid Jeruusalemmas läbi sama teekonna, mille Issand suurel reedel kohtukojast hauakoopani läbis. Läbi aegade on sellest välja kujunenud 14 peatusega palveteekond, mida palvetatakse ka mitmetes Eestimaa erinevates kogudustes.

Lisaks Tallinnale toimus ristitee rännak ka Tartus, kus osavõtjaid oli umbes 300, ja muudes Eestimaa paikades.
Koduteel 2/2017
Eessõna
Eessõna
Jutlus
Mida kõike on tulnud nelipühapäeval!
Teoloogia
Vaimuandidest
Meilt ja mujalt
Ühine eesti-vene jumalateenistus Tallinna koguduses
Ristitee Tallinnas ületas kõik ootused
Koguduse osadus-õppepäev
Noored metodisti misjonärid kogu maailmast
EELK 100
9. juunil toimus Tallinna koguduses esmakordselt Kirikute Öö üritus
Uudis naabrite juurest
Maakondlik palvepäev
Lastetoost meil ja mujal
Reeküla pühapäevakooli tegemised
Tallinna metodisti koguduse pühapäevakoolitöö mõtteid vahetult enne suvepuhkust
Tartu koguduse lastetöö
Lastetöö koolituspäev
Nõuandenurk
Sa oled eriline!
Misjon
Tere Iisraelimaalt!
Usupühad
Paasapüha - Juutide esimene usupüha
Õnnesoovid
Õnnesoovid doktoritöö kaitsmise puhul
Teated
Tule meile õppima!
EMK XIII Suvekonverents