Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Teoloogia
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Tunnistus
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Reformatsioon 500
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Teated
 

Koduteel 2/2017 - Meilt ja mujalt

Ühine eesti-vene jumalateenistus Tallinna koguduses

Pastor Joel Aulis
Tallinna kogudus


2016. aasta sõbrapäeval pidasime Tallinnas esimese ühise pühapäevase jumalateenistuse vene ja eesti osadusega.

2016. aasta sõbrapäeval pidasime Tallinnas esimese ühise pühapäevase jumalateenistuse vene ja eesti osadusega.

Kena traditsioon on jätkunud ning vahepeal on peetud veel kolm ühist jumalateenistust, viimane neist käesoleva aasta Suurel Reedel. Muusikaga teenisid mõlema koguduse muusikud, jutlustas pastor Robert Tšerenkov ning võtsime osa ühisest armulauast.

Oleme kogenud Taevaisa erilist soosingut ja heameelt nende ühiste osaduste üle. Jumal on rikkalikult õnnistanud ning seeläbi meid veel enam kokku liitnud.

Johannese evangeeliumis palvetab Jeesus oma järgijate pärast (Jh 17:22): „Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks”.

Usume, et Püha Vaimu õhutusel on see ühine ettevõtmine alguse saanud ning selle kaudu ehitab Issand oma kogudust. Austus olgu Talle!

Pastor JOEL AULIS,
Tallinna kogudus
Koduteel 2/2017
Eessõna
Eessõna
Jutlus
Mida kõike on tulnud nelipühapäeval!
Teoloogia
Vaimuandidest
Meilt ja mujalt
Ühine eesti-vene jumalateenistus Tallinna koguduses
Ristitee Tallinnas ületas kõik ootused
Koguduse osadus-õppepäev
Noored metodisti misjonärid kogu maailmast
EELK 100
9. juunil toimus Tallinna koguduses esmakordselt Kirikute Öö üritus
Uudis naabrite juurest
Maakondlik palvepäev
Lastetoost meil ja mujal
Reeküla pühapäevakooli tegemised
Tallinna metodisti koguduse pühapäevakoolitöö mõtteid vahetult enne suvepuhkust
Tartu koguduse lastetöö
Lastetöö koolituspäev
Nõuandenurk
Sa oled eriline!
Misjon
Tere Iisraelimaalt!
Usupühad
Paasapüha - Juutide esimene usupüha
Õnnesoovid
Õnnesoovid doktoritöö kaitsmise puhul
Teated
Tule meile õppima!
EMK XIII Suvekonverents