Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 

Koduteel 3/2016 - Superintendendilt

Taavi Hollman
EMK superintendent


Hea lugeja!

Apostel Paulus palvetas Filipi linna usklike prast alljrgnevate snadega:
Ja seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks selges tunnetamises ja kiges tajumises, et te viksite kindlaks teha, mis on peaasi, ja oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse pevaks, tis iguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse lbi, Jumala austuseks ja kiituseks. (Filiplastele 1:9-11).

Sgis on saabunud kiiresti, aednikud ja pllumehed korjavad suvel kasvanud saaki. Saak on kasvanud neile, kes kevadel klvasid ja suvel hooldasid ja kastsid. Vaimuliku viljaga on sarnane lugu: vime oma elus ja ts koguda vaid seda, mida oleme klvanud ja mille kallal vaeva ninud. Vib juhtuda, et teinekord ootame Jumalalt head vaimulikku vilja meie ellu rohkem, kui ise klvanud oleme. Paulus kutsus les kasvavale armastusele, mis eelkige vljendub meie tegudes Jumala ja kaasinimese suhtes, ning kasvavale tunnetusele ja vaimsele tajule, mis teostub seelbi, et hoiame sdame ja meeled tundlikena Jumala sna, palve ja osaduse suhtes. Ainult usus toimekaina saame Kristuse peval olla tis iguse vilja.

Francis Asbury, keda Jumal vimsalt kasutas metodismi kasvuks Ameerikas, kirjutab asjadest, mis kuidagi ei soodusta iguse vilja esiletulekut meie elus, vaid pigem lmmatavad selle. Tark on oma sdame pllumaalegi pilk heita ja uurida, ega sinna ei ole siginenud uhkust, enesearmastust, kadedust, iha, kangekaelsust, tormakust, jonnakust, ebajrjekindlust ning thje vaidlemisi.
Andku Issand siis meile iget tajumist, mis on meie eludes kige olulisem ja andku meile judu seda tita, et igal peval saaks Jumal meie elu hea vilja lbi austatud. nnistatud ja viljakat sgis-talvist tperioodi meie vikeses kirikus!

Koduteel 3/2016
Superintendendilt

Jutlus
Me oleme Jumala kes kui savi
Meilt ja mujalt
Rmsad kohtumised
Evangeelne vabahuteenistus Sakussaares
Haapsalus seati ametisse pastor
Prnu kogudus 95
Kirikute Agapes kas uue traditsiooni algus?
Perelaager Aa rannas
Tallinna koguduse perelaager Hiiumaal
Haapsalu kirikuhoone muutub aina kaunimaks
Euroopa Kirikute Konverents
Noortenurk
Eesti-Brasiilia suvemisjon
Noored rgivad piiblilaagrist:
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks
Lastetoost meil ja mujal
Tartu juunioride suvematk
Reekla koguduse phapevakooli suvi
Killukesi Tapa suvistest tegemistest
Lastemisjon 9.11.08.2016
Rmuralli SUPERKANGELASED
Agape laste suvekool
Nõuandenurk
Ole ilus nii seest kui ka vljast!
Misjon ja heategevus
Pikesekiir
Kirikuelu
EMK XII suvekonverents
Aastakonverents
EMK ametlik seisukoht homoseksuaalsuse kohta
Eesti Metodisti Kiriku Mramised 2016-2017
Usupühad
Lehtmajade pha kokkukogumise pha
Hingehoid
Koht, kus saad hingetoitu
Piibel
Koguduse thendus
Luulenurk
Tnuliku korilase sgislaul
In memoriam
In Memoriam John Trundle
In Memoriam Ralph Watson