Toimetus | Tellimine


EessƵna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Teoloogia
Arutlust
MƵtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Tunnistus
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
NƵuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
UsupĆ¼had
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ć¼henduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Reformatsioon 500
Retronurk
ƕnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Teated
 

Koduteel 2/2016 - NƵuandenurk

Internetisõltuvus

Egle Hollman
courses.cs.ut.ee alusel


Lääne-Euroopa neuroloogid peavad noortele inimestele sageli panema diagnoosiks: Attention Deficit Trait (tähelepanu puudulikkuse seisund).

Üleliigsete andmetega ülekoormatud aju kaotab võime prioriteete seada ning probleemide põhjusi avastada. Antud diagnoosi võiks maakeeles nimetada ka mentaalseks rasvumiseks või virtuaalseks sõltuvuseks ehk internetisõltuvuseks.

*Mis on internetisõltuvus?* Pealtnäha süütu sõltuvus kujuneb välja tunduvalt kiiremini kui sõltuvus mõnuainetest (tubakas, alkohol, narkootikumid). Sõltlane veedab oma päevi, sageli ka öid, arvutis, kus suheldakse, surfatakse või mängitakse arvutimänge. Kõige tihedamalt ollakse sõltuvuses: pornograafiast, hasartmängudest, meelelahutusmängudest, uudistest ja faktidest. Kõige ohtlikumate sõltuvust tekitavate keskkondade hulka kuuluvad näiteks MUD–id (Multi User Dungeon), jututoad. MUD–ide puhul peetakse kõige sõltuvust tekitavamaks otsest konkurentsi teiste inimestega, jututubade puhul on selleks sarnasus tõeliste inimsuhetega. Arvutisõltlased jäävad mitmeteks päevadeks internetti, et leida sealt uusi tutvusi, unustades seejuures oma päriselu ja sõbrad väljaspool virtuaalreaalsust.

Arvutisõltlase võib ära tunda nii psühholoogiliste kui füüsiliste sümptomite järgi. Sõltlase elu kese asub arvutis, kontakt reaalse maailma ja inimestega katkeb järk-järgult. Kui nad peavad olema nutiseadmetest eemal, on nad kergesti ärrituvad või depressiivsed. Töö ja kooliasjad jäävad unarusse ja hakatakse valetama. Tekivad probleemid. Füüsiliselt silmatorkavamaks on enese unarusse jätmine – hügieen, välimus ja riided muutuvad ebaolulisteks. Inimest hakkavad vaevama tuimus näpuotstes, silmade kuivus, peavalud, unehäired ja seljavalud. Toitumishäirete tõttu tekib kas rasvumine või alakaalulisus.

*Kuidas pääseda sõltuvusest?*

1) Pane prioriteedid paika, paastu 10 päeva internetist. 10 päevaga pidi kujunema harjumus. Kui see pole võimalik, kuna koolitöö või töö on virtuaalmaailmaga seotud, sea endale reegel, et käid vaid keskkondades, kus vaja ja teed ainult esmatähtsat.
2) Veeda arvutist eemaloleku aeg oma pere ja sõpradega.
3) Tee igal päeval midagi uut, mida sa varem teinud pole.
4) Leia inimesi, kes on sama sõltuvusega hädas ja tehke kontrollsüsteem. Küsige üksteiselt igapäevaselt, kui kaua sa arvutis aega veetsid. Arutlege, mis olid libastumise põhjused.
5) Palvetage, et võiksite nautida Jumalat ja tema imepärast maailma.
Koduteel 2/2016
Toimetaja veerg
Toimtaja veerg
Superintendendilt
Metodismist maailmas
Jutlus
Jutlus kolmainupühaks
MƵtisklus
Postkaardil on oma lugu
Meilt ja mujalt
Paavst Franciscus tervitas metodiste
Tänukiri perenõustajatele
Külaskäik Malmö sõpruskogudusse
Õnnitleme!
Raamatupood “Logos” on taas avatud
Emadepäeval Tallinna koguduses
Oh aastad, miks on teil nii kiire...
Kiriklikud tähtpäevad 2016. aastal
Noortenurk
Minu kutsumuse lugu
Eelda suuri asju Jumalalt
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks!
Lastetoost meil ja mujal
Lastekirik Pärnus
Tallinna koguduse pühapäeva-kooli töödest-tegemistest
Pühapäevakool Reekülas
Killukesi Tapa koguduse pühapäevakooli tegemistest
Rõõmuralli tõi taas kord kokku EMK erinevate koguduste pühapäevakoolide lapsed
Lastelaegas
Ära lase kurbust südamesse
NƵuandenurk
Internetisõltuvus
Kirikuelu
ÜMK peakonverentsil 2016
Ühinenud Metodisti Kirik arvudes
UsupĆ¼had
Nädalate püha
Juudi vanasõnad ja mõtteterad õppimise teemal
Hingehoid
Leia oma päevas vaikuse aeg