Toimetus | Tellimine


EessƵna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Teoloogia
Arutlust
MƵtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Tunnistus
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
NƵuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
UsupĆ¼had
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ć¼henduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Reformatsioon 500
Retronurk
ƕnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Teated
 

Koduteel 2/2016 - Lastetoost meil ja mujal

Tallinna koguduse pühapäeva-kooli töödest-tegemistest

Sirjeli Tombak
Tallinna kogudus


Tallinna koguduse pühapäevakool lõpetas 29. mail oma hooaja mänguliselt ja pidulikult.


Esmalt oli kõigile lastele ühistund – lapsed vaatasid õpetlikku videolugu, kuulasid vaimulikku sõnumit, lapsi õnnistas ja palvetas nende pärast pastor Joel.

Lapsed said nimelised tunnistused, maiustada hea ja paremaga ning üheskoos süüa maitsvat torti. Samal õhtul olid lapsed koos peredega kutsutud õpetaja Pille koju Harkujärvele. Ilm oli väga ilus ning õpetaja Pille kodus oli kõigil hea osaduses olla.

Ja kui nüüd korraks seljataha vaadata, meenub, et pühapäevakooli õppeaasta oli mitmekülgne, õnnistatud ja tore. Meil on väga kohusetundlikud ja sõbralikud õpetajad ning õppimisest vaimustatud lapsed. Palju vahvaid ettevõtmisi jäävad meenutama selleaastast pühapäevakooli hooaega. Oli mitmeid toredaid koosolemisi kõigi pühapäevakooli lastega – hooaja alguse üritus, laste jõuluteenistus- ja pidu, sõbrapäeva ja emadepäeva tähistamine. Lapsed said ka omavahel tuttavamaks. Kindlel on see, et lapsed said rohkem teadmisi usust, piiblist, Jeesusest ja taevasest Isast.

Rõõm on tõdeda, et nii laste kui perede huvi on pühapäevakoolis õppimise vastu aktiivne. Hea näide on see, et vaevalt sai see hooaeg lõppeda kui juba küsiti, et kas saaksime lapse registreerida sügisest pühapäevakooli. Selline positiivne tagasiside teeb suurt rõõmu ja annab indu kõigile, kes seotud laste ja pühapäevakoolitööga.
Koduteel 2/2016
Toimetaja veerg
Toimtaja veerg
Superintendendilt
Metodismist maailmas
Jutlus
Jutlus kolmainupühaks
MƵtisklus
Postkaardil on oma lugu
Meilt ja mujalt
Paavst Franciscus tervitas metodiste
Tänukiri perenõustajatele
Külaskäik Malmö sõpruskogudusse
Õnnitleme!
Raamatupood “Logos” on taas avatud
Emadepäeval Tallinna koguduses
Oh aastad, miks on teil nii kiire...
Kiriklikud tähtpäevad 2016. aastal
Noortenurk
Minu kutsumuse lugu
Eelda suuri asju Jumalalt
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks!
Lastetoost meil ja mujal
Lastekirik Pärnus
Tallinna koguduse pühapäeva-kooli töödest-tegemistest
Pühapäevakool Reekülas
Killukesi Tapa koguduse pühapäevakooli tegemistest
Rõõmuralli tõi taas kord kokku EMK erinevate koguduste pühapäevakoolide lapsed
Lastelaegas
Ära lase kurbust südamesse
NƵuandenurk
Internetisõltuvus
Kirikuelu
ÜMK peakonverentsil 2016
Ühinenud Metodisti Kirik arvudes
UsupĆ¼had
Nädalate püha
Juudi vanasõnad ja mõtteterad õppimise teemal
Hingehoid
Leia oma päevas vaikuse aeg