Toimetus | Tellimine


EessƵna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Teoloogia
Arutlust
MƵtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Tunnistus
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
NƵuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
UsupĆ¼had
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ć¼henduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Reformatsioon 500
Retronurk
ƕnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Teated
 

Koduteel 2/2016 - Lastetoost meil ja mujal

Lastekirik Pärnus

Anu Hobustkoppel
Pärnu Agape Kogudus


Pärnu Agape kirikus toimub lastekirik üks kord kuus, laupäeviti. Alustame septembrist ja lõpetame maikuus nagu päris koolis.

Meil on väga hea meel, et meie õpetajate tiimiga liitus sel aastal kaks uut õpetajat – Ardi ja Aili. Samuti oleme tänulikud kõigile õpetajatele ja abilistele, kes on juba aastaid lasteürituste korraldamisel kaasas olnud.

Viisime oma lastekiriku päevakavasse sisse ka mõned uuendused. Pastor Ardi alustas päeva altari juures, kus seletas lastele, mis altari juurde kuulub ning mis tähendus nendel asjadel on. Ardi jutustas ka lastele piiblilugusid alates Vanast Testamendist ja lõpetades Apostlite tegude raamatuga. Teine muutus oli see, et hakkasime lastekiriku alguses koos lastega lugema ette piibli kirjakohti – suuremad lugesid ise, väiksemaid aitasid õpetajad. Meie eesmärk oli näidata lastele, mida ja miks tehakse jumalateenistusel. Meie päevakavasse mahtus veel laulmine, kuldsalmi õppimine, meisterdamine ja mängimine. Laulusõnad kiletasime järjehoidja kujuliselt ja laps sai selle endale koju kaasa. Õpetaja Aili oli abiks huvitavate meisterdamiste väljamõtlemisel ja nende teostamisel koos lastega. Meie koguduse lastele meeldib väga õppida kuldsalme.

Viimases, maikuu lastekirikus tuletasime meelde kõik aasta jooksul õpitud kuldsalmid ja tegime viktoriini. Kolmandaks uuenduseks oli palvering, millega lõpetasime iga lastekiriku kokkusaamise ja kus laps sai teha oma tänupalve. Meie eesmärgiks oli julgustada ja õpetada lapsi palvetama ka kõva häälega ning teiste kuuldes. Enne kojuminekut said lapsed (ja lastega kaasas olnud täiskasvanud) väikese lõunasöögi. Laua ääres õppisime selgeks ka paar söögipalve laulu.

Kui lastel algas nüüd koolivaheaeg, siis õpetajaid ootavad ees juba ettevalmistused juulikuus toimuvaks laste suvekooliks. See neli päeva kestev tore ja lõbus kool on läbi aastate olnud oodatud sündmus nii meie oma koguduse lastele kui ka lastele Pärnu teistest kogudustest. Ja alati on oodatud ka kõik need lapsed, kes veel pühapäevakoolis/lastekirikus ei käi, aga tahavad Jeesust tundma õppida. Palume eestpalvet, et ka selle aasta laste suvekool võiks olla õnnistatud ja hoitud.

ANU HOBUSTKOPPEL
EMK Pärnu Agape kogudus
Koduteel 2/2016
Toimetaja veerg
Toimtaja veerg
Superintendendilt
Metodismist maailmas
Jutlus
Jutlus kolmainupühaks
MƵtisklus
Postkaardil on oma lugu
Meilt ja mujalt
Paavst Franciscus tervitas metodiste
Tänukiri perenõustajatele
Külaskäik Malmö sõpruskogudusse
Õnnitleme!
Raamatupood “Logos” on taas avatud
Emadepäeval Tallinna koguduses
Oh aastad, miks on teil nii kiire...
Kiriklikud tähtpäevad 2016. aastal
Noortenurk
Minu kutsumuse lugu
Eelda suuri asju Jumalalt
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks!
Lastetoost meil ja mujal
Lastekirik Pärnus
Tallinna koguduse pühapäeva-kooli töödest-tegemistest
Pühapäevakool Reekülas
Killukesi Tapa koguduse pühapäevakooli tegemistest
Rõõmuralli tõi taas kord kokku EMK erinevate koguduste pühapäevakoolide lapsed
Lastelaegas
Ära lase kurbust südamesse
NƵuandenurk
Internetisõltuvus
Kirikuelu
ÜMK peakonverentsil 2016
Ühinenud Metodisti Kirik arvudes
UsupĆ¼had
Nädalate püha
Juudi vanasõnad ja mõtteterad õppimise teemal
Hingehoid
Leia oma päevas vaikuse aeg