Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Teoloogia
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Tunnistus
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Reformatsioon 500
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Teated
 

Koduteel 2/2016 - Mõtisklus

Postkaardil on oma lugu

Maire Simm
Tallinna kogudus


Postkeaardil on oma lugu kus ksitsi kirjutatud postkaart muutub varsti ajalooks? Mina usun, et postkaarte saadetakse ka edaspidi, hoolimata sellest, et fotograafia ja internet pakuvad ohtralt alternatiive vanale traditsioonile. Klassikalise postkaardi saatmine on ilus ja sdamlik komme, mida oskavad hinnata ka tnapeva inimesed.

Postkaardi snniajaks loetakse 1. oktoobrit 1869, mil Austria valitsus need seadustas. Algselt olid need ilma pildita, hele poole kirjutati saaja aadress ja teisele poole snum.

Tsaari-Venemaal (ja seega ka Eestis) tulid postkaardid kibele aastal 1872. Esimesed olid Tartu vaatega ja need lasksid trkkida raamatukaupmehed E. Just ja C. Unger.

Enne Teist maailmasda olid postkaardid vga populaarsed. See oli kindel suhtlusvahend. Kaardi vis saata sbrale niteks enne kllasaabumist ja tervituseks phadeks, samuti snnipevaks, leeripevaks jne.

Iga postkaart kannab oma lugu, ajastule omaseid kujundeid ja teemasid. Mina prisin oma emalt hulga vanu postkaarte ja ka huvi nende vastu. Minu kogu vanim postkaart on aastast 1902.

Koduteel 2/2016
Toimetaja veerg
Toimtaja veerg
Superintendendilt
Metodismist maailmas
Jutlus
Jutlus kolmainuphaks
Mõtisklus
Postkaardil on oma lugu
Meilt ja mujalt
Paavst Franciscus tervitas metodiste
Tnukiri perenustajatele
Klaskik Malm spruskogudusse
nnitleme!
Raamatupood Logos on taas avatud
Emadepeval Tallinna koguduses
Oh aastad, miks on teil nii kiire...
Kiriklikud thtpevad 2016. aastal
Noortenurk
Minu kutsumuse lugu
Eelda suuri asju Jumalalt
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks!
Lastetoost meil ja mujal
Lastekirik Prnus
Tallinna koguduse phapeva-kooli tdest-tegemistest
Phapevakool Reeklas
Killukesi Tapa koguduse phapevakooli tegemistest
Rmuralli ti taas kord kokku EMK erinevate koguduste phapevakoolide lapsed
Lastelaegas
ra lase kurbust sdamesse
Nõuandenurk
Internetisltuvus
Kirikuelu
MK peakonverentsil 2016
hinenud Metodisti Kirik arvudes
Usupühad
Ndalate pha
Juudi vanasnad ja mtteterad ppimise teemal
Hingehoid
Leia oma pevas vaikuse aeg