Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Teoloogia
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Tunnistus
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Reformatsioon 500
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Teated
 

Koduteel 2/2016 - Hingehoid

Leia oma päevas vaikuse aeg

Anneli Klausson
Tallinna kogudus


Elame suurte ja väikeste rütmide mõjusfääris – suvi ja talv, öö ja päev, töö ja puhkus jne. Ka meie oma elurütmid peaksid olema tasakaalus: tegevused ja kohustused vahelduma puhkuse- ja kosutuseaegadega. Jumal töötas kuus päeva, seitsmendal puhkas. Loeme, et ka Jeesus eraldus teistest, et olla palves ja lähedases suhtlemises oma taevase Isaga.

Parimat aimu rütmide vaheldumisest saame, kui jälgime oma hingamist: sisse, välja ja nende vahel on paus. Kui jagame ööpäeva kolmeks, siis suur muster on selline: üks kolmandik ajast võtame vastu, omandame (sissehingamine), teine kolmandik anname edasi, tegutseme (väljahingamine) ja kolmas osa on paus, puhkus, olemine. Jumala kutse meile on olla – olla see, kes ma olen; loodud tema näo järgi; muutumises ja arenemises, kasvamises ja kujunemises. Kui olemise külg muutub liiga lühikeseks (teame kõik oma elu näiteil, mil oleme varastanud une või Jumalaga koosolemise arvelt), siis on vaja end korrigeerida, seda olemise osa suurendada, puhkepause pikendada. Sest meil on õigus elada heas ja tasakaalustatud rütmis, nii nagu Jumal selle loonud on.

Tema on igaüht meist isiklikult kutsunud. Tema silmis on meil (mul, sul, igaühel) hindamatu väärtus.

Ka siis, kui kaotame töövõime, füüsilise suutlikkuse, kui me ei jaksa enam anda…

Jumal on oma hingamise meie sisse hinganud. Seda identiteeti, samasust temaga, ei tohi me iial kaotada. See on võimalik, kui me hoiame fookuse ikka Issandal ja meie eesmärgiks on temaga lähedasema osaduse süvendamine.
?
Vaikseks jäämise harjutus, Jumalaga olemise hetk.

Kui oled kauaaegne kristlane ja väsinud aina tubli olemisest…
Kui töötad inimestega, tunned end tühjaks pigistatud sidrunina…
Kui su ümber on palju katkise hingega, suurtes vajadustes olevaid inimesi, oled nõutu…
Kui oled suhete pingeväljas, põrkud pidevalt kellegagi…
Kui elu nõuab sinult nii palju…
Kui takerdud aina probleemidesse, millega pole aega tegelda…
Kui oled kurnatud, väsinud, vihane, tülpinud, alla andnud …

Jeesus ütleb sulle ka täna: Tule minu juurde… Alusta sellest tegelikkusest, mis sul praegu on. Parim, kui leiad oma päevas vaikse, rahuliku aja, et minna oma kambrisse ja sulgeda uks. Lülita välja kõik häirijad. Istu kindlale toolile. Lase õlad alla, lõdvestu. Tunne, kuidas tool sind toetab. Nii tugevalt kannab sind ka Jumal. Koge seda mõni aeg.

Vaata enda sisse: mis ja kus on see allikas, millest/kellest jõudu ammutad. Oluline on olla aus iseendaga.

Mõtle oma elule. Millistel puhkudel oled kogenud Issanda ligiolu, puudutust, kaisutust = kohtunud tõeliselt Temaga? Kuulata oma kogemust. Lase sel taas elavana meelde kerkida. See võib saada su elus suunda muutvaks tähiseks.

Milline on see Jumal, kes sind praegu vaatab? Mõtle sellele. Pane paberile mõned märksõnad või joonista sümbolitega üles.

Teadvusta seda, mida oled paberile pannud. (On Ta hea? Kuri? Lähedane? Kauge? Helde? Hirmutav? Andestav? Kohut mõistev?

Palveid kuulev ja vastav või hoopis vaikiv? On Ta Looja, Universumi Valitseja, Kõikjalolev? Troonil istuv Aukuningas? Või hoopis lähedane sõber, kõrvalkäija? Hea Karjane? Nõuandja? Rahuvürst?)

Sest sinu Jumalapilt mõjutab su elu. Samuti, olenevalt sellest, milline on su Jumal, sellisena näed ka iseennast (kas läbikukkujana, ussikesena või sellena, kes hüppab oma Jumalaga üle müüri).

Kui tead, saad loobuda mittetõesest kuvandist. Ja võtta vastu uus, piibli tõotustele vastav pilt tõelisest, sind piiritult armastavast Jumalast. Ja tõelisest iseendast, kellena näeb sind tema.

Hetked, mille oled veetnud koos Issandaga, Tema eluandvas kohalolus sinus ja su ümber, kosutavad ja toovad uut jõudu, julgustust, indu ning värskust su ellu.

See vastab ka Jumala soovile – Tema unistus on olla koos sinuga.

Kirikuisa Irenaeus on öelnud: Jumala rõõm on elada inimeses.
Koduteel 2/2016
Toimetaja veerg
Toimtaja veerg
Superintendendilt
Metodismist maailmas
Jutlus
Jutlus kolmainupühaks
Mõtisklus
Postkaardil on oma lugu
Meilt ja mujalt
Paavst Franciscus tervitas metodiste
Tänukiri perenõustajatele
Külaskäik Malmö sõpruskogudusse
Õnnitleme!
Raamatupood “Logos” on taas avatud
Emadepäeval Tallinna koguduses
Oh aastad, miks on teil nii kiire...
Kiriklikud tähtpäevad 2016. aastal
Noortenurk
Minu kutsumuse lugu
Eelda suuri asju Jumalalt
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks!
Lastetoost meil ja mujal
Lastekirik Pärnus
Tallinna koguduse pühapäeva-kooli töödest-tegemistest
Pühapäevakool Reekülas
Killukesi Tapa koguduse pühapäevakooli tegemistest
Rõõmuralli tõi taas kord kokku EMK erinevate koguduste pühapäevakoolide lapsed
Lastelaegas
Ära lase kurbust südamesse
Nõuandenurk
Internetisõltuvus
Kirikuelu
ÜMK peakonverentsil 2016
Ühinenud Metodisti Kirik arvudes
Usupühad
Nädalate püha
Juudi vanasõnad ja mõtteterad õppimise teemal
Hingehoid
Leia oma päevas vaikuse aeg