Toimetus | Tellimine


EessƵna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Teoloogia
Arutlust
MƵtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Tunnistus
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
NƵuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
UsupĆ¼had
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ć¼henduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Reformatsioon 500
Retronurk
ƕnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Teated
 

Koduteel 2/2016 - Kirikuelu

Ühinenud Metodisti Kirik arvudes

Andres Kapp
Tallinna kogudus


Ühinenud Metodisti Kirik (edaspidi ÜMK) on Metodisti Maailmanõukogu suurim liikmeskirik.

Metodisti Maailmanõukogu liidab endas metodistlikke ja wesleylikke kirikuid ca 70 miljoni liikmega. ÜMK struktuur ja juhtimine toimib läbi konverentside süsteemi.

Esimeseks ja alamaks tasandiks on koguduse konverents, mis on koguduse otsustavaks koguks. Koguduse konverents valib saadikud aastakonverentsile. Aastakonverents on ÜMK-sse kuuluva kiriku, näiteks Eesti Metodisti Kiriku (edaspidi EMK) kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ, mis valib omakorda saadikud ÜMK keskkonverentsile. Keskkonverents on ÜMK piirkondlik kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ.

Näiteks Põhja-Euroopa ja Euraasia keskkonverentsi moodustavad Põhjamaade ja Baltikumi ning Euraasia piiskopkonnad. EMK kuulub koos Soome, Norra, Taani, Läti ja Leedu metodisti kirikutega ÜMK Põhjamaade ja Baltikumi piiskopkonda. Keskkonverentsid valivad oma saadikud ÜMK peakonverentsile, mis on ÜMK kõrgeimaks juhtivaks ja seadusandlikuks institutsiooniks.

ÜMK-s on 15,5 miljonit liiget, nendest USA-s 7 981 000 ja mujal maailmas 7 586 000 liiget.*

ÜMK liikmed jagatakse ristitud liikmeteks (kes on lapsena ristitud) ja tunnistavateks liikmeteks (kes on lapsena ristitud ja hiljem oma usku avalikult tunnistanud või teadlikus eas ristitud). Viimastele laieneb ka hääleõigus.

ÜMK ristitud liikmed – 2 565 000
ÜMK tunnistavad liikmed – 12 825 000
ÜMK-s teenib 58 681 vaimulikku.
ÜMK jaguneb 66 piiskopkonnaks, mida teenib 66 piiskoppi.
ÜMK-s on 43 621 kogudust, neist ?32 608 kogudust USA-s ja 11 013 kogudust mujal maailmas.
ÜMK liikmeskond kahaneb USA-s ja Euroopas. Kasvab aga jõudsalt Aafrikas ja Aasias.

Metodisti Maailmanõukokku kuuluvatest kirikutest on suure liikmeskonnaga veel näiteks Lõuna-India Kirik ca 3 500 000, Zambia Ühinenud Kirik üle 3 000 000, Lõuna-Aafrika Metodisti Kirik 2 600 000, Aafrika Episkopaalne Metodisti Kirik 2 500 000, Korea Metodisti Kirik ca 2 000 000 jne
Koduteel 2/2016
Toimetaja veerg
Toimtaja veerg
Superintendendilt
Metodismist maailmas
Jutlus
Jutlus kolmainupühaks
MƵtisklus
Postkaardil on oma lugu
Meilt ja mujalt
Paavst Franciscus tervitas metodiste
Tänukiri perenõustajatele
Külaskäik Malmö sõpruskogudusse
Õnnitleme!
Raamatupood “Logos” on taas avatud
Emadepäeval Tallinna koguduses
Oh aastad, miks on teil nii kiire...
Kiriklikud tähtpäevad 2016. aastal
Noortenurk
Minu kutsumuse lugu
Eelda suuri asju Jumalalt
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks!
Lastetoost meil ja mujal
Lastekirik Pärnus
Tallinna koguduse pühapäeva-kooli töödest-tegemistest
Pühapäevakool Reekülas
Killukesi Tapa koguduse pühapäevakooli tegemistest
Rõõmuralli tõi taas kord kokku EMK erinevate koguduste pühapäevakoolide lapsed
Lastelaegas
Ära lase kurbust südamesse
NƵuandenurk
Internetisõltuvus
Kirikuelu
ÜMK peakonverentsil 2016
Ühinenud Metodisti Kirik arvudes
UsupĆ¼had
Nädalate püha
Juudi vanasõnad ja mõtteterad õppimise teemal
Hingehoid
Leia oma päevas vaikuse aeg