Toimetus | Tellimine


EessƵna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Teoloogia
Arutlust
MƵtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Tunnistus
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
NƵuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
UsupĆ¼had
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ć¼henduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Reformatsioon 500
Retronurk
ƕnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Teated
 

Koduteel 2/2016 - Kirikuelu

ÜMK peakonverentsil 2016

Taavi Hollman ja Tarmo Lilleoja


ÜMK peakonverents 2016 toimus 10.-20. maini Portlandi konverentsikeskuses (Oregon Convention Center). Peakonverentsi teemaks oli „Minge siis” (Therefore Go) ja sellel osales ca 850 delegaati Euroopast, Aasiast, Aafrikast ja USAst. Konverentsil kasutati uut elektroonilist sõnavõttude järjekorrasüsteemi.

Peakonverents on ÜMK kõrgeim seadusandlik kogu, kus lisaks kirikukorra muudatusettepanekute läbivaatamisele ja kinnitamisele, eelarve vastuvõtmisele ja muule kirikukorralduslikule tööle toimuvad ka jumalateenistused, palvused ja erinevate teenimisvaldkondade tähistamised.

Seekordsel konverentsil tähistati:

- 200 aasta möödumist Francis As-bury surmast
- 250 aasta möödumist esimese USA metodisti kiriku John Street Church asutamisest New Yorgis.
- Jüngrikursuse 30. aastapäeva.
- 25 aastat kestnud Africa University tegutsemist.
- Peagi 150 aasta möödumist metodisti naisliikumisest (United Methodist Women).
- 200 aasta möödumist Aafrika Metodisti Episkopaalkiriku (African Methodist Episcopal Church) sünnist.
- Diakoniameti kui ordinatsiooni 20. aastapäeva.
- Naiste ordinatsiooni 60. aastapäeva.

Lisaks tähistati üldkirikliku ettevõtmise saavutusi malaaria kaotamisel (No Malaria); otsiti lepitust 19. sajandil Ameerika indiaanlaste vastu toime pandud kuritegude pärast (Sand Creek Massacre), milles osales ka metodiste; palvetati kahe Korea rahumeelse võimaliku ühinemise pärast; otsustati toetada üleskutset USA valitsusele lõpetada embargo Kuuba vastu; otsustati lahkuda Iisraeli-vastasest koalitsioonist, mis toetab ühepoolselt palestiinlasi.

Peakonverents kinnitas kiriku järgmise nelja aasta eelarve summas 604 miljonit dollarit. Keskkonverentside teoloogiafondi suurendati 5 miljoni dollari võrra, toetamaks teoloogiakoole Aafrikas, Euroopas ja Aasias.

Tähistati vastastikuse teenistuse tunnustamist, ühistööd kirikute misjoni ja tunnistuse valdkonnas Moraavia kirikutega ning täisosadust uue Rootsi kirikuga, millega ühinesid Rootsi metodistid (Equme-niakyrkan).

Otsustati kinnitada ÜMK uue lauluraamatu 15-liikmeline komisjon, loodi Rwanda provisoorne kesk-kkonverents ja Kagu Aasia/Mongoolia provisoorne keskkkonverents; otsustati, et Aafrika saab 5 uut piiskoppi alates aastast 2020, seega saab Aafrikas olema 18 ÜMK piiskoppi.

Esimest korda ajaloos kinnitati kirikukohtu esimeheks aastateks 2016-2020 isik väljaspoolt USAd (Libeeriast).

Piiskopiamet otsustati USAs jätta edasi eluaegseks, kuigi sellele oli arvestatav vastuseis. Otsustati kasutusele võtta erilised pühapäevad, mil rõhutatakse näiteks kriisiabi tähtsust (UMCOR) või naiste ja vabatahtlike misjoni olulisust.

19. mai hommikusel teenistusel läkitati ja õnnistati 11 riigi misjonäre, kes lähevad teenima 16 maale. Läkitatute hulgas olid ka Douglas Childress ja Külli Tõniste, kes teenivad Tallinnas. Peakonverents ei kinnitanud vaimulike varajase ordinatsiooni ettepanekut; 2012 vastu võetud ordineeritud vanemate määrangu garantii tühistamise ettepanek tunnistati põhikirjaga mitte kokku sobivaks.

Uueks piiskoppide nõukogu esimeheks kinnitati USA piiskop Bruce Ough.

Sel peakonverentsil kerkis taas üles küsimus kiriku suhtumisest seksuaalvähemustesse. Peakonverentsile laekus palju ettepanekuid kirikukorra muutmiseks. Kuna ÜMK on selles küsimuses lõhenemise äärel, siis otsustati seekord hääletamised ära jätta ning moodustada piiskoppide nõukogu juhtimisel spetsiaalne komisjon, mis uurib ja vajadusel redigeerib järgmise kahe aasta jooksul kõiki kirikukorra punkte, mis puudutavad seksuaalsust. Selle töö tulemuste kinnitamiseks kutsutakse kokku erakorraline peakonverents aastal 2018 või 2019. Vähemalt seniks jääb ÜMK seisukoht selles küsimuses traditsiooniliselt konservatiivseks. Otsus võeti vastu väikese häälteenamusega. Seega säilitati juriidiliselt kiriku ühtsus.

EMK-d esindasid konverentsil ilmikute poolelt Tarmo Lilleoja ja vaimulike poolelt Taavi Hollman.
Koduteel 2/2016
Toimetaja veerg
Toimtaja veerg
Superintendendilt
Metodismist maailmas
Jutlus
Jutlus kolmainupühaks
MƵtisklus
Postkaardil on oma lugu
Meilt ja mujalt
Paavst Franciscus tervitas metodiste
Tänukiri perenõustajatele
Külaskäik Malmö sõpruskogudusse
Õnnitleme!
Raamatupood “Logos” on taas avatud
Emadepäeval Tallinna koguduses
Oh aastad, miks on teil nii kiire...
Kiriklikud tähtpäevad 2016. aastal
Noortenurk
Minu kutsumuse lugu
Eelda suuri asju Jumalalt
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks!
Lastetoost meil ja mujal
Lastekirik Pärnus
Tallinna koguduse pühapäeva-kooli töödest-tegemistest
Pühapäevakool Reekülas
Killukesi Tapa koguduse pühapäevakooli tegemistest
Rõõmuralli tõi taas kord kokku EMK erinevate koguduste pühapäevakoolide lapsed
Lastelaegas
Ära lase kurbust südamesse
NƵuandenurk
Internetisõltuvus
Kirikuelu
ÜMK peakonverentsil 2016
Ühinenud Metodisti Kirik arvudes
UsupĆ¼had
Nädalate püha
Juudi vanasõnad ja mõtteterad õppimise teemal
Hingehoid
Leia oma päevas vaikuse aeg