Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar on riiklikult akrediteeritud rakenduslik era­kõrgkool. Pakutava kõrgema usuteadusliku hariduse rõhuasetus on praktilisel teoloogial ja piibliõppel. Õppida on võimalik eesti keeles, tõlkega vene või inglise keelde.

EMKTS-i eesmärgiks on varustada kristlasi tasakaalustatud teoloogilise haridusega, aitamaks neil efektiivselt rakendada oma andeid ja teadmisi koguduse töös ning leida adekvaatseid lahendusi tänapäeva kiriku ja ühiskonna vajadustele.

Seminar asutati 1994. aastal. Seminari lõpetajad töötavad vaimulikena, kaplanitena, üldhariduslike koolide religiooniõpetuse õpetajatena ja kutsetöötajatena mitmesugustes kristlikes töövaldkondades (misjonitöö, laste- ja noortetöö, diakooniatöö, hingehoid, nõustamine, jne).

Seminaris õpivad erinevatest konfessioonidest ja rahvustest üliõpilased. Lisaks põhiõppejõududele õpetavad ka külalislektorid teistest kõrgkoolidest, sh välismaalt. Akadeemiliste õppeainete kõrval on õppekavas ka praktiline vaimulik kursus juhendatud teenimise näol. Alternatiiviks kõrghariduse omandamisele pakub seminar üheaastast praktilise teoloogia põhikursust. On võimalik õppida moodul- ja kaugõppes.