Sõnaga teenivad Frank ja Peggi Billman (USA, Aldersgate rahvusvahelise töö juhid), Taavi Hollman, Doug Childress, Aleksandr Fjodorov. Suvekonverentsi programm on eesti, vene ja inglise keeles. Eriprogramm toimub lastele ja noortele.Võimalus saada osa Aldersgate`i palveteenistusest, aarete otsimisest, sportlikust tegevusest.

Registreerimiseks palume täita registreerimis-vormi siin. Registreerimine on toimunud, kui olete vormi täitnud ja maksnud osavõtumaksu Eesti Metodisti Kiriku a/a-le EE641010052004731009. Tasudes palume märkida nimi(ed), kes konverentsile tulevad.

Registreeru konverentsile siin

Soodusaeg regimiseks: kuni 1.07.2017, tavahinnaga regimine: 2.07.-25.07.2017.Peale 25.07.2017 saab registreerida ainult kokkuleppel!

Hinnakiri: 

 

Soodushind kuni 1.07

Täishind 2.-25.07

Laps – kuni 7 aastane laps (seitse kaasa arvatud) tasuta

Vabatahtlik 6 € päev 6 € päev
Noor alla 18 a 40 € 50 €
18 a ja vanemad 55 € 65 €
Pensionär /invaliidsus 40 € 50 €
Pastoripere soodustus 60 € 75€

Suurpere soodus - üks või kaks vanemat ja kolmvõi enam last (8-17 a) -30%

Telk / telk ja ei soovi süüa

35 € /10 €

45 €/ 15 €
Sponsor - oma tasu + 5/10 € Võimalus toetada õde-venda Kristuses, kel jääb osamaksust puudu 5 €/10 €.

 

Konverentsi programm

Neljapäev, 3. august
Reede, 4. august
Laupäev, 5. august
Pühapäev, 6.august
  8.00 Hommikusöök 8.00 Hommikusöök 9.00 Hommikusöök
9.00 Ülistus 9.00 Ülistus

10.00 Jumalateenistus, ristimine, armulaud. 
Juhatab Taavi Hollman, jutlustab Frank Billman

9:30 Piiblitund /Lastetöö
Ohver Vanas ja Uues Testamendis, ohvriks olemine kui meele uuendamise protsess
(Douglas Childress)
9:30 Piiblitund/ Lastetöö
Jumala hea, meelepärane ja täiuslik tahtmine
(Douglas Childress)
10.30 Wesley grupid / Lastetöö 10.30 Wesley grupid
11.15 Kohvipaus 11.15. Kohvipaus
11:45 Seminar A / Lastetöö / seminar noortele
Mida ütlevad Piibel ja J.Wesley Jumala hääle kuulamise ja prohveteerimise kohta (Frank Billman)

11:45 Seminar C / Lastetöö / seminar noortele
Viis kingitust Kristuselt oma ihule (Taavet Taimla)
Kristus taltsutab ise-loomi (Taavi Hollman)
Teenimine kõrbeolukordades (pastoritele ja töötegijatele,
Frank Billman)

12.45 Lõunasöök 12.45 Lõunasöök 13.00 Lõunasöök
14.00 Ühispilt 13.30 Aarete otsimine  
14.30 Vaba aeg, palvemeeskonnad, palveteekond 14.30 Vaba aeg, palvemeeskonnad
15.00 Sport 15.00 Sport
16.30 16:30 Seminar B / Noorteprogramm
Väeilmingute üleskaevamine metodismis (Frank Billman)

16:30 Seminar D / Noorteprogramm
Kingitused Pühalt Vaimult. Vaimuandide test (Paul Strange)
Uuenduse juhtimine (pastoritele ja töötegijatle,
Frank Billman)

17.30 Õhtusöök 17.30 Õhtusöök 17.30 Õhtusöök
19:00 Jumalateenistus
Elav ohver, jutlustab Aleksander Fjodorov
19:00 Jumalateenistus
Tean, kes olen! jutlustab Frank Billman
19:00 Jumalateenistus
Palvetades imesid, jutlustab Frank Billman
21.00 Õhtutee 21.00 Õhtutee 21.30 Õhtutee
Kontsert ja noorteõhtu Foorum

 

 

 

 

 

 

 

Mida ütlevad Piibel ja J.Wesley Jumala hääle kuulmise ja prohveteerimise kohta — Mida ütleb Piibel Jumala kuulmise ja prohveteerimise kohta? Erinevad viisid, kuidas Jumal räägib inimestega. Kas igaüks võib kuulda Jumalat või on see vaid erilise kutse ja anniga inimestele? Kas ka ilmikud võivad kuulda Jumalat või eeldatakse seda nüüd vaid pastoritelt? Ja kas see kõik on "metodistlik"? Mida ütlesid John Wesley ja varased metodistid Jumala kuulmise ja prohveteerimise kohta?

Väeilmingute üleskaevamine metodismis — paljud metodistid ei ole teadlikud sellest, et varajased metodistid liikusid regulaarselt üleloomulikus. Metodistide hulgas olid tervendajad, need, kes nägid unenägusid ja visioone, neid, kes kohtusid inglitega ja ajasid välja kurje vaime, isegi metodiste, kes äratasid üles surnuid. Metodistidel on üleloomuliku ajaloo kaev, millest ammutada. Aga nagu me loeme Vanast Testamendist vilitidest, kes tulid ja ajasid kinni kaevud, mida Aabraham oli kaevanud, on vaimsed vilistid tulnud ja kinni ajanud üleloomulikkuse kaevud metodismis. Kuidas see juhtus ja mida saaksime teha, et need kaevud taastada?

Tean, kes olen! — Kuuleme ühest mehest Vanas Testamendis, kes elas kartuses nagu vaeslaps, kuulates valesid, kuid olles tegelikult kuninga poeg. Missugustest õigustest ja privileegidest me tegelikult ilma jääme, kui me kui me Kuningate Kuninga poegade ja tütardena elame nagu vaeslapsed? Mida tähendab elada oma tõelises identiteedis? Palvetame inimeste eest, et nad saaksid selleks, kes nad tegelikult on.

Teenimine kõrbeolukordades (seminar pastoritele ja töötegijatele) — Jeesus rääkis sellest, mis juhtub, kui valada värske vein vanadesse lähkritesse. Mida teha, kui ümbriskond, kus me teenime, on nagu vana kuivanud lähker? Mõnikord teenime olukorras, kus tundub olevat väga vähe elu. Kas vaimulikult kuivades paikades peame lihtsalt lootma, et jääme ellu, või on ka seal võimalik haljendada? Mida peame tegema, et endi eest vaimulikult hoolt kanda? Kuidas tuua elu sinna, kus tundub seda üldse mitte olevat?

Uuenduse juhtimine (seminar pastoritele ja töötegijatle) — Kuidas juhtida oma lambad haljale rohumaale ja hingamisvetele nagu Taavet 23. psalmis ütleb. Kuidas juhtida neid kohta, kus on rohkem, enam, kui neil praegu on? Kuidas saab Püha Vaime üleloomuliku väe tutvustamine abiks olla? Karjastel tuli oma lambaid juhtides kohtuda ohtudega. Mis on need ohud, millega sina võid kohtuda, kui Püha Vaim hakkab liikuma selles ümbruskonnas, kus sina teenid?

Palvetades imesid — vaatame selle naise lugu, kes oli 12 aastat põdenud veritõbe, kes tuli läbi rahvahulga, et puudutada Jeesust, ja sai tervendatud. Kuuleme tervenemislugusid Ühinenud Metodisti Kirikust tänapäeval ja palvetame inimeste eest,kes vajavad tervenemist.

Lisainfo: www.metodistikirik.ee, Facebook: EMK XIII Suvekoneverents, 56212549 (Triin), 58035736 (Irina)