Paide kogudusele pani aluse väike grupp noorteühingu liikmeid eesotsas vend Johannes Soopõlluga, kes pöördusid sellise sooviga jutlustaja Eduard Raua poole. Paide koguduse loomine sai teoks 8. aprillil 1934. Algul peeti jumalatee­nistusi üüriruumides, hiljem osteti Pärnu tänaval olev metallitöökoda, mis ehitati ümber pühakojaks ja kanti 21. oktoobril 1936 kiriku nimele. Ehitustöid juhatas peamiselt Valdo Ojassoo. Uue kirikuhoone pühitses sisse piiskop Raymond J. Wade 30. jaanuaril 1938. Koguduse viiendat aastapäeva tähistati suure pidulikkusega 16. aprillil 1939 ja see kujunes ühtlasi edaspidi kiriku nimepäevaks. Uueks nimeks sai Paide Emmause kirik.

II maailmasõda tõi Paide meto­disti kirikule rohkesti läbielami­si. Augustis 1941 tabas pom­mikild surmavalt pastor Valdo Ojassoo naist, kui ta lapsega kirikuhoovis viibis. 1943. aasta 12. augusti õhtuse jumalatee­nistuse ajal nõudis kirikusaali enda kasutusse Saksa armee. Pastor Eduard Hark luges para­jasti altari ees piiblisalme, kui kaks Saksa sõdurit sisse astusid, üle altaripiirde ronisid ning teenistuse lõpetamist nõudsid. Anti korraldus kanda välja kõik kirikupingid, et kasutada ruumi ajutise haiglana haavatud sõ­durite jaoks. Pastor Hark palus luba üheskoos jumalateenistus lõpetada, kuna näis, et see jääb viimaseks korraks koguduse­hoones koos olla. Õhtuks oli kirikusaal täis haavatud sõdu­reid. 2–3 nädala möödudes viidi aga haavatud mujale ning juma­lateenistused võisid jätkuda.

Pärast II maailmasõda jagasid Paide metodistid mõnda aega hoonet baptistide ja adventis­tidega. Mitmel korral püüdis Nõukogude võim kirikuhoonet koguduselt ära võtta. Usukangelasteks osutusid aga koguduse õed, kes vaatamata ähvardustele ei andnud käest hoone võtmeid. Usukindlus tõi kogudusse juurde uusi liikmeid just tagakiusamiste ajal.

Traditsiooniliselt peetakse kogu­dusehoone aastapäeva jaanuaris ja koguduse aastapäeva aprillis. Aastapäevadele eelnevad Paides alati äratusnädalad. Kogu­duses tegutseb 10-liikmeline laulugrupp, pühapäevakool, tegus juhatus ning majandus­meeskond. Erilist tähelepanu pööratakse palvetööle.

Paide koguduse sõpruskoguduseks on Emmanuel'i ÜMK (Emmanuel United Methodist Church) Memphise linnas Tennessee osariigis.

Pastorid:

Eduard Raud 1934–1935
Vassili Prii 1935–1936
Valdo Ojassoo (Voldemar Ojasson) 1936–1942
Johannes Soopõld 1942–1943
Eduard Hark 1943–1956
Eugen Tamm 1956–1962
Ants Soode 1962–1966
Lembit Tankler (pastori kt) 1963–1964
Olav Pärnamets 1966–1970
Toomas Lepp (pastori kt) 1970
Jaan Lunden 1970–1995
Ramo Pener (pastori kt) 1995–1998
Ramo Pener 1998-2010
Johannes kakko aastast 2010