"...see, kes ütles: "Pimedusest paistku valgus!", on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest."  (2. Korintlastele  4:6)

Kristuse tulemist siia maailma on võrreldud Pühakirjas valguse paistmisega pimedusse. Viimast on meie maailmas palju ja see suureneb iga päevaga. Olgu siis vastukaaluks iga meie mõte, sõna ja tegu jagamas valgust ja soojust meie ümber!

 

Sa südames nüüd pane
Kõik küünlad põlema
Ja ära pimedusel'
Sääl aset anna sa. 

 

Ei igavest või kesta
Ei ükski oht, ei õnn;
Ning sagedast su valu
Sul õnnistuseks on.

 
Kes oled kurb ehk haige,
Sa looda, kannata!
Ja usu, valukarik
Saab viimaks tühjaks ka.
Sa südames nüüd pane
Kõik küünlad põlema
Ja ehi oma hinge
Sa taevarahuga!"    
(Anna Haava)

 

Rahulikku  Kristuse sündimise püha ja Jumalast õnnistatud 2016. aastat!

Eesti Metodisti Kiriku superintendent
Taavi Hollman
jõulukuul,  AD 2015