Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 
rubriik: Metodismist

1/2016 - John Wesley oikumeeniline meelsus – katoolne vaim
Koostanud Anne Saluraid
Metodismist
Vaatamata sellele, et John Wesley’t peetakse metodisti kiriku rajajaks – oma tegevusega ta seda kahtlemata oli – ei olnud tal endal kunagi mõtet ega kavatsust rajada omaette kirikut. Ta ise jäi elu lõpuni Inglise kiriku liikmeks ja ka Ameerikas tekkinud metodisti kiriku jaoks koostatud 25 usuartiklit lähtusid Inglise kiriku usuartiklitest, väljendades tema arusaamu põhilistes usuküsimustes ja jäädes põhjapanevaks õpetuslikuks aluseks kogu metodistlikule liikumisele üle maailma.  Loe edasi...