Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 
rubriik: Lastetoost meil ja mujal

3/2016 - Tartu juunioride suvematk
Raini Tuberg
Meie juunioride kooliaasta sai seekord lõpetatud vahva reisiga.   Loe edasi...

3/2016 - Reeküla koguduse pühapäevakooli suvi
Reelika Murd
Meie laste jaoks oli juulikuu väga sündmusterohke. Lapsed võtsid osa kolmest üritusest.  Loe edasi...

3/2016 - Killukesi Tapa suvistest tegemistest
Ülle Vooglaid
21.-23. juulini osalesid meie pühapäevakooli lapsed ja õpetajad lastelaagris „Kõikvõimas Jumal hoolib minust!”, mis sai teoks Tapa Elava Usu Koguduse, Lehtse Evangeelse Vabakoguduse ja EMK Tapa koguduse koostöös.  Loe edasi...

3/2016 - Lastemisjon 9.–11.08.2016
Egle Hollman
Suvel, 9.–11.08.2016 toimus Lastemisjon Kuressaares  Loe edasi...

3/2016 - Rõõmuralli SUPERKANGELASED
Egle Hollman
4. juunil toimus Lõuna-Eestis, Võru metodisti koguduses taas Rõõmuralli.   Loe edasi...

3/2016 - Agape laste suvekool
Ardi Leerima
Agape laste suvekooli ajal avas Jeesus taevariigi väravad paljudele otsijatele
Agape laste suvekool on omamoodi visiitkaart Jumala teenimises Pärnu linnas. Seda on tehtud juba paarkümmend aastat.   Loe edasi...

2/2016 - Lastekirik Pärnus
Anu Hobustkoppel
Pärnu Agape kirikus toimub lastekirik üks kord kuus, laupäeviti. Alustame septembrist ja lõpetame maikuus nagu päris koolis.   Loe edasi...

2/2016 - Tallinna koguduse pühapäeva-kooli töödest-tegemistest
Sirjeli Tombak
Tallinna koguduse pühapäevakool lõpetas 29. mail oma hooaja mänguliselt ja pidulikult.   Loe edasi...

2/2016 - Pühapäevakool Reekülas
Reelika Murd
Taas on möödunud pühapäevakooli õppeaasta Reeküla kirikus. Traditsiooniks on saanud, et õppeaasta lõpeb maikuu teisel pühapäeval – emadepäeval.   Loe edasi...

2/2016 - Killukesi Tapa koguduse pühapäevakooli tegemistest
Ülle Vooglaid
Möödunud pühapäevakooli õppeaastal käsitlesime tundides erinevaid teemasid. Lapsed kuulsid valguses käimisest, aja kasutamisest, Jeesuse lapsepõlvest ning seejuures sellest, kui tähtis on lugeda piiblit.   Loe edasi...

2/2016 - Rõõmuralli tõi taas kord kokku EMK erinevate koguduste pühapäevakoolide lapsed
KT
Seekordne üritustoimus 6.06 Võrus ja kandis nime PIIBLI KANGELASED.  Loe edasi...

1/2016 - Koguduse lastetöö tegija – miks just mina?
Egle Hollman
Tihti näeme oma kogudustes, kuidas aastaid lastetööd teinud õpetajad väsivad ja igatsevad enda kõrvale uusi tegijaid, aga nende leidmine/kaasamine ei ole nii lihtne. Milles võib olla küsimus? Pärnu Agape koguduses on 1,5 aastat panustamas pühapäevakooli õpetaja Anu ja esitasime talle mõned küsimused:   Loe edasi...

1/2016 - EMK Tallinna koguduse laste tegemised pühapäevakoolis
Sirjeli Tombak
Tallinna koguduse pühapäevakoolis on käimas aktiivne õppeaasta. Igal pühapäeval toimub töö ja õpetajad võivad kinnitada, et lastel on igatsus õppida enam tundma Piiblit ja Jeesust, lisaks on lastel erinevaid küsimusi usuelu kohta. Lisaks n-ö tavatundidele pühapäeviti on meie koguduses sel õppeaastal olnud ka paar erilist koosviibimist.   Loe edasi...

1/2016 - Tartu Püha Luuka koguduse laste elu on olnud möödunud kuudel põnev ja kirju
Jana Tamm
Advendiaeg on tegevusterohke nii suurtele kui väiksematele koguduse liikmetele. Nagu viimastel aastatel on saanud kombeks, teenisid lapsed aktiivselt kaasa jumalateenistustel, valmistasid ette advendilaada ja olid seal ka tublid müüjad (vt pilte). Sel aastal kogusime raha kolmele lapsele – kahele Eesti lapsele, kes on sattunud keerulisse olukorda ühe vanema kaotuse tõttu ja meie Etioopia lapsele Yiftule. Advendilaat oli edukas, kogusime selle tulust üle kolmesaja euro.   Loe edasi...

1/2016 - Laupäevane lastekas Reekülas
Jane Soosaar
Kord kuus laupäeval võib näha Reeküla kirikus palju sagimist. Pärastlõunal on maja täidetud pühapäevakooli lastega ja õhtu poole toimub noortekas.   Loe edasi...

1/2016 - Koolitame noori juhte
Egle Hollman
Alates 2016. jaanuarist on EMK lastetöötoimkond tegemas noortele 11+ koolituste sarja, õpetamaks neid välja uuteks lastetöötegijateks ja juhtideks.  Loe edasi...

4/2015 - Sügisene tähtpäev EMK Tallinna koguduses
Sirjeli Tombak
Sügiseseks toredaks tähtpäevaks on isadepäev, mille ettevalmistused algasid pühapäevakooli laste hulgas juba oktoobrikuu keskel.   Loe edasi...

4/2015 - Tapa koguduses
Kristina Lepik
EMK Tapa metodisti koguduses algas pühapäevakooli uus hooaeg 20. septembril. Tegime ühise alguse koos kohaliku baptisti kogudusega, kes korraldab jumalateenistusi meiega samas majas.   Loe edasi...

4/2015 - Tallinna koguduses
Lemme Aulis
Oleme laste- ja noortetööga jõudnud põnevasse faasi: pühapäevakooli vanema rühma lapsed on lastetööst välja kasvamas ning suurem osa noortest, kellele viimaste aastate pikkune töö on olnud suunatud, on omakorda jõudnud ülikooli- ja tööikka, olles välja kasvanud tüüpilisest noortetöö east.  Loe edasi...

4/2015 - Lastetööst EMK Tartu Püha Luuka koguduses
Jana Tamm
Tartu lastetöös on sellel õppeaastal mõningaid uuendusi, kuid mõnede toredate ettevõtmistega jätkame ka sel aastal. Jätkuvalt käivad meil koos nii tüdrukute kui ka poisteklubi. Selle aasta esimene kohtumine toimus oktoobris Tartu Ülikooli võimlas, kus meie koguduse liikme ja kauaaegse ülikooli õppejõu ning treeneri Kaja Hermlini abiga korraldasime spordipäeva. Lapsed said harjutada hüppeid, saltosid ja turvalist maandumist spordibatuudil. Samuti said nii poisid kui tüdrukud teha erinevaid harjutusi õhkrajal (vt pilte). Loodame, et detsembris saame seda toredat sportlikku päeva korrata.  Loe edasi...

4/2015 - Lastetöötegijate koolituspäev
Egle Hollman  Loe edasi...

3/2015 - RÕÕMURALLI peeti tänavu Pärnus
Egle Hollman
6. juunil kogunesid 60 last ja lastetöötegijat üle Eesti Pärnu Agape kogudusse, et õppida paremini Jumalat tundma ja koos osaduses kasvada.   Loe edasi...

3/2015 - Rõõmupäevad Võrus
Thea Kant
Lapsed olid koolivaheajal, aga 21.–23. juulil korraldasime Võrus koos Worldrace’i meeskonnaga rõõmupäevad lastele.  Loe edasi...

3/2015 - EMK Lastemisjon Ruusmäel
Egle Hollman
12.–14. augustil olid kolm misjonimeelset täiskasvanut – Külli Kuusemaa, Anu Hobustkoppel, Egle Hollman – ja neli last valmis ohverdama oma suvevaheajast ja puhkustest 3–4 päeva, et teenida looduse süles tukkuvat Ruusmäe asulat ning korraldada seal kolm kahetunnist lasteprogrammi.  Loe edasi...

3/2015 - Lastelaager vähekindlustatutele
Kristina Lepik
17.–19. juulil korraldasid Tapa metodisti ja Elava Usu kogudused, samuti Lehtse kogudus ühise lastelaagri Tapa vähekindlustatud perede lastele.  Loe edasi...

3/2015 - Vahvad päevad lastele Pärnus
Külli Kuusemaa
Pärnu Agape koguduse lastetöö aasta üheks tippsündmuseks on juba palju aastaid laste suvekool – vahvad päevad lastele. Teisipäevast reedeni kell 11–13 koguneb umbes 40 last, et kuulata head sõnumit Jumalast, laulda, mängida, meisterdada.   Loe edasi...

3/2015 - EMK XI Suvekonverents “Järgi mind!
Egle Hollman
6.–9. augustini toimus Aa-rannas suvekonverentsi raames ka lastetöö programm.  Loe edasi...

2/2015 - Koolituspäev Rakveres
Egle Hollman
28. märtsil korraldas lastetöö toimkond Rakveres pühapäevakooliõpetajate koolituspäeva.  Loe edasi...

2/2015 - Lapsed täidavad maja
Thea Kant
Võru Elupuu koguduse pühapäevakool on ka sel hooajal kohtunud üle pühapäeva. Lapsed kogunevad jumalateenistuse alguses kirikusaalis, kus koos kogudusega lauldakse paar lastelaulu, kuulatakse kord kuus lastejutlust ning seejärel minnakse pühapäevakoolitundi.  Loe edasi...

2/2015 - Pühapäevakooliõpetajate baaskursus alustas Tallinnas
Egle Hollman
Alates 2015. aastast pakub EMK lastetöö toimkond baaskursust inimestele, kes alles tahavad alustada lastetööga.  Loe edasi...

2/2015 - Pisike, aga tubli pühapäevakool Tapal
Kristina Lepik
Tapa koguduse pühapäevakool pole suur, aga tegutseb vapralt.  Loe edasi...

2/2015 - Aasta tähendamissõnade ja piiblitegelaste jälgedes
Reelika Murd
Reeküla koguduse pühapäevakooli lapsed on taas edukalt lõpetanud ühe õppeaasta, mille sisse on mahtunud toredad tunnid ja teemad ning ühised esinemised koguduse jumalateenistustel.  Loe edasi...

2/2015 - Tartlaste pühapäevakoolikevad oli kirev
Jana Tamm
Tartu koguduse laste kevadised tegemised on läinud tavapärases rütmis: üle pühapäeva toimub juunioride tund poistele ja tüdrukutele koos ning kaks korda kuus kogunevad poiste ja tüdrukute klubid.  Loe edasi...

2/2015 - Armastuse pidu Räpinas
Ele Paju
Emadepäeva jumalateenistusel Räpina koguduses teenisid kaasa lapsed. Oli südantsoojendav ja tõeliselt rõõmustav kuulda laste ettekandes pühakirja.   Loe edasi...

2/2015 - Emadepäevast Tallinnas
Evelin Toodo
Emadepäeva ehk 10. mai jumalateenistusel rõõmustasid Tallinna koguduse lapsed kogudust laulu, ülistustantsu ja pillimänguga.  Loe edasi...

1/2015 - Talvised toimetused Tartus
Jana Tamm
Talvisel ajal toimub lastel palju põnevat nii koolis kui kirikus. Ka Tartu laste tegemised olid sel talvel väga mitmekesised.  Loe edasi...

1/2015 - Lastetööst Tallinnas
Evelin Toodo
Oleme Jumalale südamest tänulikud meie koguduse lastetöö eest. Iga laps koguduses on suur kingitus. Pühapäevakooliõpetajate rõõm ja eesõigus on lapsi suunata ja toetada Jumala ja Tema Sõna tundmises.   Loe edasi...

1/2015 - Mis on Jumala sõjavarustus ja kuidas seda kanda?
Ele Paju
Jumala sõjavarustus toob võidu igaühele, kes usub Jumalasse, kuna see on enamat kui kaitsev kate või rüü. Kirjast efeslastele (6:10–18) leiad selge õpetuse, kuidas end selle sõjavarustusega kaitsta. See tuleb selga panna!  Loe edasi...

4/2014 - Suvekonverentsi kaja
Egle Hollman
7.–10. augustini peetud suvekonverentsil oli lastele igal päeval oma programm, mis hőlmas piiblitunde, lauluharjutusi ja muid pőnevaid üritusi.   Loe edasi...

4/2014 - Lastemisjonit meenutades
Egle Hollman
12. augusti hommikupoolikul käis Pärnus ja Tallinnas vilgas pakkimine. Haapsalu poole asusid teele Heria, Marti Joosua, Karl Saamuel ja Egert, et minna ja kuulutada Jumala head sőnumit ka sealsetele lastele.   Loe edasi...

4/2014 - Hoogne hooaja algus Tartus
Jana Tamm
Tartu koguduse lastetöö algas septembris suure hooga: peeti sőprade pidu ning tööd alustasid mitmed grupid ja tüdrukute ning poiste klubi.   Loe edasi...

4/2014 - Tapa pühapäevakool: tilluke ja tubli
Kristina Lepik
Tapa metodisti kiriku pühapäevakool on tänavu üpris väike, meil käib kolm last. Kuid see-eest on meil tore väike rühmake, kellega saame asju arutada, igalt lapselt arvamust küsida ja mőnusalt aega veeta.   Loe edasi...

4/2014 - Reeküla pühapäevakool sai reeglid
Reelika Murd
Reeküla koguduse jumalateenistused on alates oktoobrikuust laste kilkeid täis, kuna on alustanud pühapäevakool. Sellel aastal on lastega tegelemas kolm őpetajat ja pühapäevakoolist väljakasvanud abiőpetaja Karoliina, kes iga tunniga omandab rohkem oskusi ja teadmisi tunni läbiviimiseks.   Loe edasi...

4/2014 - Isadepäeval isadest, isadelt ja isadele
Evelin Toodo
Isadepäev on üks tore päev, kus saame pöörata tähelepanu ja tunnustada isasid, vanaisasid, ristiisasid, koguduse isasid.   Loe edasi...

3/2014 - Rőőmuralli käis Tartus
Jana Taamm
EMK pühapäevakoolilaste ja -őpetajate traditsiooniline suvine kohtumine – rőőmuralli – toimus 7. juunil. Sel korral kohtusime Tartu Püha Luuka kirikus.   Loe edasi...

3/2014 - Suvel Reekülas
Reelika Murd
Reeküla koguduse lapsed osalesid juuni algul Kuressaares toimunud üle-eestilisel KidsGamesil, juulis aga pidasid kirikuaia pidu koduses Reekülas.   Loe edasi...

3/2014 - Tallinlaste perelaager Saaremaal
Riin Pärnamets
Jaanipäeva eel, 20.–22. juunil, toimus juba kolmas Tallinna koguduse perede väljasőit, sel korral Saaremaale Järve turismitallu.   Loe edasi...

3/2014 - Vőru rőőmupäevad
Thea Kant
23.–25. juulini 2014 peeti Vőru koguduses rőőmupäevi 3–12-aastastele lastele.  Loe edasi...

2/2014 - Lastetöö tegijate kevadine koolituspäev
Egle Hollman
14. märtsil vurasid lastetöö tegijad üle Eesti kokku Vőru kogudusse, et taas kohtuda kolleegidega, saada uusi ideid, meetodeid ning innustust.   Loe edasi...

2/2014 - Paastuajal Tartu koguduse pühapäevakoolis
Jana Tamm
Juba mitmendat aastat paastuvad meie pühapäevakooli lapsed koos kogudusega ja nii ka tänavuse suure paastu ajal.   Loe edasi...

2/2014 - Emadepäeval Tallinnas
Evelin Toodo
Emadepäev on üks eriline päev, kus väljendame oma tänu emadele, vanaemadele, ristiemadele ja vaimulikele emadele. Nii tähistas ka EMK Tallinna kogudus taas emadepäeva.   Loe edasi...

2/2014 - Ees ootab suvepuhkus
Reelika Murd
Kätte on jőudnud kevad ja Reeküla koguduse pühapäevakooli lapsed jäid 11. maist suvepuhkusele.   Loe edasi...

3/2013 - Rmuralli Paides
Egle Hollman
8. juunil Paide vallimele kogunenud rmurallitajaid vttis vastu srav pike ja suvine leitsak. Kokku oli tulnud nii vikesi kui ka suuri metodiste le kogu Eesti, koos spradega teistest kirikutest sai meid 61.  Loe edasi...

3/2013 - Piiblikool Haapsalus
Urmas Rahuvarm
17.20. juunil peeti Haapsalu koguduses vaheaja piiblikooli lastele. rituse eestvtjad olid Ameerika sbrad Midlandi metodisti kogudusest Michiganis. Skypei kaudu lime otsehenduse ka sealse piiblikooliga: alustasime koos, tervitasime ksteist ja laulsime, seejrel jtkasime eraldi.  Loe edasi...

3/2013 - Luna-Eesti lastepev Ruusmel
Leelo Sarik ja Thea Kant
12. juulil toimus Ruusmel Luna-Eesti koguduste hine lastepev, mis oli meldud 314-aastastele. Kohal olid lapsed Rpinast, Ruusmelt ja Vrust. Uuriti Piiblist, mis Jumalal on meile elda, ja piti vahvaid lastelaule. Suuremad lapsed maalisid pargis kauneid maastikupilte, viksemad tegid mnguvljakul liivamaali ja puhusid seebimulle.  Loe edasi...

3/2013 - Suvine lastet Vrus
Thea Kant
Vru koguduses jtkus vastupidiselt tavaprasele sel suvel lastet peaaegu igal phapeval.  Loe edasi...

3/2013 - Suvekool Prnus
Klli Kuusemaa
Juba mitu aastat oleme Prnu koguduses korraldanud lastele suvel mitmepevast lasteprogrammi Laste suvekooli. Sel aastal sai see teoks 23.26. juulil, teemaks Sulle on snum Jumalalt!.  Loe edasi...

3/2013 - Reekla 103
Riine Tiirik
Juulikuu viimase phapeva, 28. juuli hommikul algas Reekla kirikus ja aias suur sagimine. Kgis valmisid maitsvaid suupisted, ues seati valmis pingid ja toolid, et thistada Reekla kiriku 103. aastapeva. Just nii vanaks see armas vike maakirik saigi.  Loe edasi...

2/2013 - Kasvatades kaastlisi
Jana Tamm
Tartu koguduse lapsed tulevad phapevakooli enne jumalateenistust, et selle lppedes koos oma vanemate ja kogudusega Jumalat kiita ja teenida.  Loe edasi...

2/2013 - Beebimtsid Etioopiasse
Egle Hollman
Lastettegijate, phapevakoolide ning Eesti Evangeelsete lipilaste henduse abiga saime Etioopia beebidele lkitada 118 mtsi.  Loe edasi...

2/2013 - lestusmisphade aegu Tallinnas
Egle Hollman
Tallinnas toimus kooliealistele phapevakoolilastele 31. mrtsil histeenistus, mida viisid lbi lapsed ise.  Loe edasi...

2/2013 - Lastettegijate virgutav pev Prnus
Klli Pilv
hel varakevadiselt sombusel laupeval, tpsemalt 6. aprillil, kogunesid hakkajad lastettegijad ja muu lastetst huvitatud rahvas Prnusse, Agape kirikusse, et koguda uusi teadmisi ja oskusi tks lastega. Koolituspev oli meldud nii huvilistele, algajatele kui ka kogenud tegijatele. Osalejaid tuli kokku 15. Olles kll eri vanusest ja eri Eestimaa nurkadest Vrust Tallinnani, olid kik htviisi rmsameelsed ja uudishimulikud.  Loe edasi...

2/2013 - Phapevakoolis algas suvevaheaeg
Klli Kuusemaa
Juba palju aastaid on Agape koguduse phapevakoolis traditsiooniks, et emadepeval on viimane tund ja seejrel algab suvevaheaeg. Nii ka sel aastal. See omakorda annab phjust tagasi vaadata kogu aastale ja olla tnulik Jumalale laste ja petajate eest, kes on koos kinud, et Jumalat paremini tundma ppida.  Loe edasi...

2/2013 - Meie phapevakoolipetaja jagab jumala armastust Tehhis
Merlin Raev
Paar kuud tagasi kuulsin vimalusest minna aastaks vabatahtlikuna Tehhi kristlikkusse perekeskusesse The Little Heart. Tegemist on vikese kohaga nimega st nad Orlic, mis asub 160 kilomeetrit Prahast ida pool.  Loe edasi...

1/2013 - Phapevakooli tegemistest Tartu Pha Luuka koguduses
Jana Tamm
Mdunud sgisest alustasime Tartu phapevakoolis uue programmiga Lapse teekond.   Loe edasi...