Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 
rubriik: Superintendendilt

3/2016 -
Taavi Hollman
Hea lugeja! Apostel Paulus palvetas Filipi linna usklike pärast alljärgnevate sõnadega: „Ja seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks selges tunnetamises ja kõiges tajumises, et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi, ja oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse päevaks, täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, Jumala austuseks ja kiituseks.” (Filiplastele 1:9-11).  Loe edasi...

2/2016 - Metodismist maailmas
Taavi Hollman
Olen tagasi töölähetuselt Ameerikasse, kus toimusid 4.-7. maini Eesti Sõprade kohtumine Kingsport’is (Tennessee) ja seejärel 10.-20. maini Ühinenud Metodisti kiriku peakonverents 
Portlandis (Oregoni osariigis USAs).  Loe edasi...

3/2015 - Uue hooaja alguses
Taavi Hollman
Armsad lugejad, oleme kiirelt jõudnud sügisesse, uue sügistalvise tööhooaja algusesse. Need meie seast, kel õnnestus keva-del seemneid või taimeistikuid mulda kasvama panna, võivad nüüd saaki koristada. Jumal on loodusesse imelise salapärase kasvujõu andnud nii, et maa kannab vilja iseenesest (Mk 4:28). Sügis on aeg, mis toob nähtavale selle, mida külvanud oleme.  Loe edasi...

2/2015 - Et ta saaks meid rüütada Püha Vaimu väega
Taavi Hollman
“Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse (1968 piiblitõlge: ehitakse) väega kõrgelt!” Lk 24:49  Loe edasi...

1/2015 - Jumala tahte otsimise ja täitmise aasta
Taavi Hollman
Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea – Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses (Ef 4:11-16).  Loe edasi...

4/2014 - Aeg peatuda ja näha Jeesust
Taavi Hollman
Oleme jőudnud aega, mil süveneme taas Jumala kingitusse, mis on antud kogu inimkonna jaoks.   Loe edasi...

3/2014 - Seeme, mis saadab korda imelisi asju
Taavi Hollman
Őnnistatud uut sügishooaega, armsad kaastöölised!
Jumal on kinkinud rohkelt nii päikest füüsiliseks puhkuseks kui ka vőimalusi vaimuliku őnnistuse kogumiseks, et eeloleval sügistalvisel tööperioodil edukalt ja őnnistatult töötada.   Loe edasi...

2/2014 - EMK 2014. aasta aastakonverentsi eel
Taavi Hollman
Taas on kätte jőudmas aeg, kus koguneme aastakonverentsile, EMK kőrgeimale seadusandlikule kogule. Metodisti kiriku aastakonverentside traditsioon ajaloos läheb tagasi meie kirikuisa John Wesley päevadesse, kui ta kutsus kokku Inglismaa erinevais paigus tööd tegevad jutlustajad.   Loe edasi...

1/2014 - Paastudes ja palvetades Jumala tahet otsimas
Taavi Hollman
Armsad kaasteelised, elame ajas, mida kirikuaastas nimetatakse paastuajaks! Piibli lehekülgedelt leiame mitmeid eeskujusid neist inimestest, kes paastudes ja palvetades Jumala tahet otsisid. Ja Issand vastas ning sai kasutada neid inimesi oma plaanide elluviimiseks!  Loe edasi...

4/2013 - Meile on antud Rahuvrst ...
Taavi Hollman
Kristuse tulemise ja Kristuse sndimise pha ootusajas olles tuletame meelde prohveti kaudu antud ettekuulutust: Sest meile snnib laps, meile antakse poeg, kelle lgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nuandja, Vgev Jumal, Igavene Isa, Rahuvrst. Jesaja 9:5   Loe edasi...

3/2013 - Sgismtteid uueks thooajaks ...
Taavi Hollman
Vanast Testamendist leiame mitu kohta, kus Jumal vljendab soovi oma valitute kaudu nnistada rahvaid. Ta tleb  Loe edasi...

2/2013 - Tidetud totused
Taavi Hollman
Hiljuti thistasime nelipha ja meenutasime Pha Vaimu tulekut jngrite peale. Jumala vgi tegi nende sees ja nende kaudu asju, mis olid neile endalegi llatuslikud. Niiviisi titus Jumala totus, mis oli kaua aega enne Kristuse tulekut antud et Jumal valab oma Vaimu kigi inimeste peale.  Loe edasi...

1/2013 - Seesmise inimese pidevast uuenemisest
Taavi Hollman
Kristus on les tusnud! Ta on testi les tusnud! Meie usk rajaneb just sellele tsiasjale. Kristuse lestusmise lbi on purustatud stunde, patu ja surma vgi. Kristuse lbi oleme saanud lestusmise rahvaks, Jumala kuningriigi kodakondseteks ning taevase valitsuse esindajateks siin maa peal. Pha Vaim teeb meile selle te vga reaalseks ning aitab meil elada igapevaselt Kristuse vidus.  Loe edasi...

4/2012 - Tänu olgu Jumalale
Taavi Hollman
Tänu olgu Jumalale tema ütlemata suure anni eest! 2Kr 9:15
Seistes uue kirikuaasta alguses, täname Jumalat Tema hoolitsuse ja kandmise eest peatselt mööduval 2012. aastal. Advendiaja pühapäevad juhatavad meid jõuluaega, mil meenutame koos kristliku maailmaga Jeesuse tulekut inimeste keskele.   Loe edasi...

3/2012 - Aastapäevade aasta
Taavi Hollman
Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk! Kiri heebrealastele 13:7  Loe edasi...

2/2012 - Ustav ja arukas majapidaja
Taavi Hollman
Aastakonverentsi eel
.20. juunil tuleme EMK aastakonverentsile Tallinna. Lähtuvalt hea majapidamise ja kümnise aastast kannab seekordne konverents motot Ustav ja arukas majapidaja (Luuka 12:42).   Loe edasi...

1/2012 - Seista usus ja rahus
Taavi Hollman
2012. aasta on alanud erilise palveaastana
Meenutagem vaid aasta alguse alliansspalveteenistusi paljudes Eestimaa paikades, mis ühendasid Jumala lapsi erinevatest kogudustest ja kirikutest.   Loe edasi...

4/2011 - On aeg häälestada süda ja meeled
Taavi Hollman
Jõulueelsel ajal on kohane meenutada Jeesuse ema Maarja ülistuslaulu Issandale (Lk 1:4650): Mu hing ülistab väga Issandat ja mu vaim rõõmutseb Jumalas, minu Õnnistegijas; sest ta on vaadanud oma ümmardaja alanduse peale ... sest minule on teinud suuri asju Vägev, ja tema nimi on püha, ja tema halastus kestab põlvest põlve neile, kes teda kardavad! Samalaadset ülistust Jumalale kostub ka Jesaja suust (61:10): Ma rõõmutsen väga Issandas, mu hing ilutseb mu Jumalas, sest ta on mind riietanud päästeriietega.   Loe edasi...

3/2011 - Kirik peab olema kohtumispaik
Taavi Hollman
Meenutades juunikuist aastakonverentsi, tuletame meelde apostel Pauluse sõnu (Ef 2:1922): Nii ei ole te siis mitte enam võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, rajatud apostlite ja prohvetite alusele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi, milles kogu hoone on kokku liidetud ja kasvab pühaks templiks Issandas, kelles ka teid ühes üles ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.   Loe edasi...

2/2011 - Mõtteid 2011. aasta aastakonverentsi eel
Taavi Hollman
Täna, kui neid ridu kirjutan, meenub, et 273 aastat tagasi, 24. mail 1738, toimus John Wesley elus pööre, mis muutis radikaalselt tema elu ja teenimise edasist käekäiku. Sellest elumuutvast kogemusest sündis äratus, mis on levinud üle kogu maailma. Tänaseks üle kahe ja poole sajandi pikkuse metodistide teenimistöö tulemusena kogeme, et John Wesley väide metodistid on üks rahvas üle kogu maailma, on saanud tõeks.   Loe edasi...

2/2010 - Aastakonverentsi eel
Taavi Hollman
Kevad on külvi ja kasvamise aeg. Nagu vanasõna ütleb: kuidas külv, nõnda lõikus. Kes külvab rohkesti, ka lõikab rohkesti, õpetab Jumala sõna.   Loe edasi...

2/2009 - Nelipüha oli algus
Taavi Hollman
Hiljuti tähistasime Kristuse Kiriku sünnipäeva nelipüha. Meenutasime sündmust, mil Jumal saatis Püha Vaimu jüngrite peale, rajades nii oma koguduse kiriku siia maailma.  Loe edasi...

4/2008 - Aastaringid meie sees
Taavi Hollman
Üks kirikuaastaring on taas täis saanud. Alanud advendiajaga oleme astunud uude. Peatselt täitub ka kalendriaasta ning seisame uue aasta uute väljakutsete ja võimaluste ees ning sees.  Loe edasi...

2/2008 - Elu kui elav ja püha tunnistus
Taavi Hollman
... te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad. Ap 1:8   Loe edasi...

1/2008 - Õige tehku veel enam õigust
Taavi Hollman
Taas on Issand meile kinkinud kirikukalendri järgi paastuaja seesmise puhastumise, meele- ja mõtteviisi muutuse ehk meeleparanduse aja; Jumala tahte otsimise ning selle praktilise täideviimise aja meie argielus.  Loe edasi...

3/2007 - Tänutundega edasi
Taavi Hollman
Eesti Metodisti Kiriku 100. juubeli aasta on jõudnud sügisesse. Tänutundega Jumalale Tema antud õnnistuste eest vaatame tagasi meie kiriku juubelikonverentsile, mida pidasime juunikuu alguses nii Saaremaal Kuressaares kui ka Tallinnas.  Loe edasi...

2/2007 - Meie pärisosa
Taavi Hollman
Tervitan teid meie Eesti Metodisti Kiriku 100. juubeli puhul!   Loe edasi...

1/2007 - Leia hea tee
Taavi Hollman
Nõnda ütles Issand: Seisatage teedel ja vaadake, küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga. (Jer 6:16)   Loe edasi...

4/2006 - Unustagem hetkeks, et oleme suured
Taavi Hollman
Advendiajal loetakse Pühakirja prohvetikuulutusi, mida Päästja tuleku kohta võib nii rohkelt Vana Testamendi lehekülgedelt leida. Kuuleme Lunastaja saabumisest ja Jumalariigi taastamisest siin maa peal.   Loe edasi...

3/2006 - Minge ja õppige!
Taavi Hollman
Superintendent Taavi Hollmani jutlus EMK Teoloogilise Seminari lahtiste uste päeva avateenistus
Tänase päeva märksõnad on avatud uks ja õppimine. Nagu iga pühendunud ristiinimene, kes tungib otse Jumala sõna sügavustesse, tahame me teada, kas ka neil sõnadel on piibellik alus? Kas Jumala Sõna räägib avatud uksest ja õppimisest?  Loe edasi...

2/2006 - Kuulutagem Issanda meelepärast aastat!
Taavi Hollman
Käesoleva aasta 9. juunil saab Eesti Metodisti Kirik 99-aastaseks. Arvestatakse ju metodismi ametlikku algust Eestis 9. juunist 1907, mil Karl Kuum ja Vassili Täht maabusid Rommassaare sadamas ning alustasid kuulutustööga. Selle tulemusena puhkes Saaremaal vaimulik ärkamine, mis levis hiljem Mandri-Eestissegi.  Loe edasi...

2/2006 - Aastakonverentsi eel
Koduteel
Aastakonverentsi eel ja juubeliaasta ootuses on põhiline osa EMK superintendendi ajast kulunud koguduste visiteerimisele, aga palju on tulnud vastu võtta ka väliskülalisi. Lisaks on tänavusse kevadesse mahtunud pastorite palve- ja osaduspäev, hulk kirikuvalitsuse töökoosolekuid jpm ettevõtmisi.   Loe edasi...

1/2006 - Tema ülestõusmise vägi
Taavi Hollman
Kristuse tee oli ristitee, mis kulmineerus läbi risti ülestõusmisesse  Loe edasi...

4/2005 - Rahus ja lootuses oleks teie jõud
Taavi Hollman perega
Alanud on uus kirikuaasta ning oleme taas astunud advendiaega. Sõna advent viitab tulemisele ning ootamisele. Sel ajal räägime ootusest ja ettevalmistusest. Inimeste maailmas valmistume jõulude tähistamiseks.  Loe edasi...

3/2005 - Keskendugem Jumalale!
Taavi Hollman
Armsad kaaspastorid, töötegijad ja Kristuse kogudus! Rõõm on tervitada teid Koguduse Pea ja Lõikuse Issanda Jeesuse Kristuse nimel.  Loe edasi...