Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 

Koduteel 3/2016 - Lastetoost meil ja mujal

Agape laste suvekool

Ardi Leerima
Pastor

Agape laste suvekooli ajal avas Jeesus taevariigi väravad paljudele otsijatele


Agape laste suvekool on omamoodi visiitkaart Jumala teenimises Pärnu linnas. Seda on tehtud juba paarkümmend aastat.



Võiks ju arvata, et kui ühte teenistust juba nii kaua on tehtud, siis hakkab kvaliteet langema või osalejate huvi asja vastu kahanema? Minu ja paljude teiste rõõmuks teeb Jumal jätkuvalt võimsalt tööd erinevate inimeste südames ja käesoleva aasta juulikuus toimunud suvekool oli üks õnnistusrikkam läbi selle ajaloo.

Lastel ja nende vanematel oli võimalus kuulda erinevatel päevadel erineva sisuga kristlikku sõnumit. Lisaks sellele oli kõigil osalejatel võimalik harjutada oma käelist oskust erinevates tegevustubades. Samuti oli lastel võimalus kaasa lüüa näidendi õppimisel ja selle esitamisel.

Mõistagi ei puudunud suvekooli juurest mängud nii siseruumides kui ka Männi pargis. Kõik see kokku tegi päevad ühteviisi huvitavaks nii õpetajatele ja lastevanematele kui ka lastele. Mitmed lapsevanemad ei pidanud paljuks osaleda suvekooli täispikas programmis koos lastega.

Selleks, et nii vahvad päevad toimusid, tahan esmalt anda au ja kiitust Jumalale. Siiski ei saa selles maailmas kõik Jumala õnnistused ilmsiks ilma inimeste abita. Eriline tänu tuleb öelda siinjuures Asbury sõpruskogudusele, kes läkitas Pärnusse 10-liikmelise misjonäride meeskonna. Kõik Ameerika sõbrad tulid meile appi oma vabast ajast ja vabatahtlikena. Mõistagi kuulub suur-suur tänu ja au kohaliku koguduse töötegijatele ja koguduse sõpradele, kes andsid endast maksimumi suvekooli päevadel. Eesti ja Ameerika poolelt teenis ühises meeskonnas kokku rohkem kui 30 inimest! Agape laste suvekool on olnud pikki aastaid üheks sõpruse tugevdamise vahendiks eestlaste ja ameeriklaste vahel. Olen veendunud, et see ei ole pinnapealne või pelgalt formaalne sõprus Agape ja Asbury koguduste vahel. Nii head meeskonnatööd eestlaste ja ameeriklaste vahel ei ole võimalik saavutada, kui sellest puuduks täielik üksteisemõistmine ja ühine Jumala Vaimus teenimine.

Sel aastal oli suvekooli üldiseks teemaks „Jeesus on uks taevasse“. Ma usun päris kindlasti, et väga paljud suvekoolis osalenud lapsed kogesid Jeesust nende päevade jooksul väga isiklikult. Olgu see koguduse ühine palve, et me täiskasvanutena uuesti laste eest taevariigi ust ei sulge, nõnda nagu jüngrid seda püüdsid kord teha (Loe Mk 10:13-16).
Koduteel 3/2016
Superintendendilt

Jutlus
Me oleme Jumala käes kui savi
Meilt ja mujalt
Rõõmsad kohtumised
Evangeelne vabaõhuteenistus Sakussaares
Haapsalus seati ametisse pastor
Pärnu kogudus 95
Kirikute Öö Agapes – kas uue traditsiooni algus?
Perelaager Aa rannas
Tallinna koguduse perelaager Hiiumaal
Haapsalu kirikuhoone muutub aina kaunimaks
Euroopa Kirikute Konverents
Noortenurk
Eesti-Brasiilia suvemisjon
Noored räägivad piiblilaagrist:
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks
Lastetoost meil ja mujal
Tartu juunioride suvematk
Reeküla koguduse pühapäevakooli suvi
Killukesi Tapa suvistest tegemistest
Lastemisjon 9.–11.08.2016
Rõõmuralli SUPERKANGELASED
Agape laste suvekool
Nõuandenurk
Ole ilus nii seest kui ka väljast!
Misjon ja heategevus
Päikesekiir
Kirikuelu
EMK XII suvekonverents
Aastakonverents
EMK ametlik seisukoht homoseksuaalsuse kohta
Eesti Metodisti Kiriku Määramised 2016-2017
Usupühad
Lehtmajade püha – kokkukogumise püha
Hingehoid
Koht, kus saad hingetoitu
Piibel
Koguduse tähendus
Luulenurk
Tänuliku korilase sügislaul
In memoriam
In Memoriam John Trundle
In Memoriam Ralph Watson